Ponuka odbornej praxe v cestovnom ruchu v zahraničí

Ponuka odbornej praxe v cestovnom ruchu v zahraničí

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí v letnej sezóne 2021

Asociácia informačných centier Slovenska informuje záujemcov o prax v cestovnom ruchu (v službách – gastro + hotely) v zahraničí o ponuke praxe zo Švajčiarsko – slovenského združenia cestovného ruchu.

Ako je všeobecne známe, v dôsledku pandémie COVID 19 došlo v priebehu minulého a začiatkom tohto roku k uzavretiu mnohých ubytovacích a pohostinských zariadení, z ktorých pravdepodobne niektoré zaniknú. To bude mať negatívny dopad na ich zamestnancov, najmä mladých ľudí, ktorí tvoria podstatnú časť zamestnancov v týchto zariadeniach.

Švajčiarsko – slovenského združenie cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici ponúka mladým ľuďom, ktorí prišli o prácu, možnosť zúčastniť sa štvormesačnej odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2021 od začiatku júna do začiatku októbra 2021.

Ako informuje riaditeľ združenia Peter Patúš, záujemcom, ktorí budú vybratí na odbornú prax to umožní aspoň spočiatku prekonať traumu zo straty zamestnania, zarobiť si finančné prostriedky na preklenutie štvormesačnej nezamestnanosti, zdokonaliť sa v ovládaní nemeckého jazyka, zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti poskytovania pohostinských služieb, spoznať novú krajinu, jej ľudí, kultúru i pamätihodnosti a nadviazať nové kontakty a priateľstvá s mladými ľuďmi z viacerých krajín Európy.

Prípadní záujemci o odbornú prax získajú ďalšie potrebné informácie na webovej stránke združenia www.swiss-slovaktourism.sk, alebo na e-mailovej adrese: peter.patus1@gmail.com.

Dôležité upozornenie: V súčasnosti švajčiarsky partner Swiss – Hospitality Academy v Maienfelde priebežne pripravuje podmienky pre realizáciu odbornej praxe v letnej sezóne 2021, ale v prípade, že do začiatku letnej sezóny pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia neumožnia jej realizáciu, odborná prax sa neuskutoční. Predbežne prihlásených záujemcov bude v takom prípade informovať združenie.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                Ing. Hudec Rastislav, člen správnej rady AiCES

 

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic