Ako vznikali infocentrá na Slovensku?

Ako vznikali infocentrá na Slovensku?

Slovenské infocentrá začali svoju históriu písať koncom 40.tych rokov 20. storočia

História informačných centier na našom území siaha do obdobia po roku 1939. V knihe Služby v cestovnom ruchu to uvádza autor Ján Orieška s tým, že v nadväznosti na prijatý zákon o cestovnom ruchu a vládne nariadenie o organizácii Riaditeľstva pre cestovný ruch sa začali zakladať tzv. Slovakotoury – Slovenská informačná a propagačná služba. Neskôr v 70.tych rokoch minulého storočia sa zvyčajne nazývali „turistická informačná služba“ a boli súčasťou Okresnej správy cestovného ruchu.

„Pracovali na neobchodných princípoch, ich činnosť bola naplnená najmä poskytovaním informácií a služieb miestnych sprievodcov. Ich cieľom bolo rozšíriť sortiment služieb poskytovaných návštevníkom v cestovnom ruchu,“

uvádza Orieška v publikácii z roku 2011. Názov turistické informačné centrá prípadne kancelárie sa začal používať až v roku 1990. Ich zriaďovateľom sú zväčša miestne samosprávy, no niektoré sú prevádzkované aj súkromnými podnikateľmi, iné patria pod ďalšie subjekty CR ako napr. OOCR či KOCR.

Prvé infocentrum otvorili pred 55 rokmi v hlavnom meste

Viac ako pol storočie už funguje prvé informačné centrum na Slovensku, otvorili ho v Bratislave. Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) si toto jubileum ešte vlani v septembri pripomenula sériou bezplatných prehliadok  so sprievodcami. V Zelenom dome na rohu Sedlárskej a Zelenej ulice sa Bratislavské informačné stredisko okrem informačnej činnosti vo svojich počiatkoch venovalo podľa BTB aj vlastivednej a tlmočnícko-prekladateľskej činnosti. Neskôr sa jeho pracovníci zamerali aj na vzdelávanie vlastivedných sprievodcov. Aktuálne sa hlavná prevádzka bratislavského infocentra nachádza na Klobučníckej 2, taktiež v centre mesta. Nižšie môžete vidieť, ako Zelený dom vyzerá aktuálne. Stále je zelený 😉

Turbulentné obdobie pre sektor TIC prichádza po revolúcii

Od roku 1989 prešiel sektor TIC na Slovensku viac ako 20-ročným turbulentným vývojom. Z analytickej štúdie AiCES vyplýva, že po roku 1989 nová spoločensko-politická situácia v Československu priniesla nové finančné možnosti a príležitosti v cestovnom ruchu a naštartovala živelné budovanie TIC vo všetkých regiónoch Slovenska.

Historicky prvé novodobé informačné centrum vzniklo v Liptovskom Mikuláši v decembri 1992. O dva roky neskôr, 1. júna, spolu s ďalšími 23 slovenskými mestami vytvorili spoločné zoskupenie, ktoré dnes poznáme ako Asociáciu informačných centier Slovenska, teda AiCES.

AiCES vzniká v roku 1994

AiCES vznikla po rozdelení spoločnej republiky, ako prirodzená potreba začať na Slovensku regulovať vznikajúci sektor TIC. Stalo sa tak v roku 1994 v Liptovskom Mikuláši a úlohou asociácie bolo vytvoriť pravidlá fungovania infocentier, ale aj zadefinovať ich činnosť a štandardizovať služby. Pre lepšiu koordináciu vznikli tri metodické centrá. Ich činnosť zabezpečovali BIC Bratislava, ICM Liptovský Mikuláš a MIC Košice (MIC Košice skončilo svoju činnosť práve minulý rok po nástupe opatreni vzhľadom na COVID-19). Neskôr bolo infocentrum v hlavnom meste nahradené Nitrianskym informačným centrom (NiSYS). Jedným z úspechov v začiatkoch AICES bola dohoda so Slovenskými telekomunikáciami z roku 1995 o pridelení jednotného skráteného telefónneho čísla 186 (neskôr 16 186) členským infocentrám AICES. Spoločná linka uľahčila domácim a zahraničným turistom prístup k informáciám.

Hlavný význam TIC – poskytovať aktuálne a overené informácie

Význam informačných centier je predovšetkým v schopnosti poskytnúť aktuálnu a overenú ponuku firiem, služieb cestovného ruchu a možnosti voľnočasových aktivít. Svoje služby poskytujú jednak domácemu obyvateľstvu, turistom ale aj obchodným cestujúcim.

Potreba budovania infocentier súvisí s rozmáhajúcim sa cestovným ruchom

Počiatky turizmu  môžeme datovať do 4. storočia, kedy ľudia začali putovať do Svätej zeme a Jeruzalema. Vznik cestovného ruchu súvisel predovšetkým s hľadaním pokladov, objavovaním bohatých miest, cestovanie si však mohla dovoliť len vyššia spoločenská vrstva.

Neskôr v 18. storočí sa turizmus spája najmä so spoznávaním kultúr a národností, noviniek či vynálezov.  Naďalej však ostáva doménou pre najbohatších šľachticov.

V súvislosti s čoraz častejším cestovaním a presunom ľudí vyvstala potreba vzniku akéhosi centra, kde nájdu návštevníci potrebné informácie o danej lokalite. S príchodom nových technológií a internetu sa môže zdať, že informácií je dostatok a návštevníci si nájdu to čo potrebujú. Pretlak neoverených informácii je však pre návštevníkov často mätúci.  Infocentrá tak so svojimi overenými informáciami majú naďalej nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Pozdrav z Bratislavy. Foto: FB- Slovensko na historických fotografiách

Zmena prichádza s parou a železničnou dopravou, na Slovensku je prelomový rok 1836

19. storočie, označované aj ako storočie pary, prináša zmenu. Nastupuje železničná doprava a s ňou aj nové možnosti pre cestovný ruch.  Priemyselná revolúcia so sebou prináša moderný cestovný ruch. Vo vyspelých krajinách je akýmsi výsledkom sociálneho a ekonomického rozvoja či technického pokroku.

Dejiny železníc na Slovensku sa začali písať v novembri 1836. Konalo sa totiž ustanovujúce valné zhromaždenie účastinárskej spoločnosti pre výstavbu konskej železnice Bratislava – Trnava, neskôr až po Sereď. Jej prvý úsek sprevádzkovali o štyri roky neskôr, 27. septembra 1840.

Prvá linka mimo územia súčasného Slovenska viedla do Viedne. V auguste 1848 sprevádzkovali trať Bratislava – Marchegg – Gänserndorf (Viedeň). Neskôr prichádza rok 1872 a s ním aj otvorenie 368 kilometrov dlhej Košicko-bohumínskej železnice. Po dokončení celého úseku spolu s Považskou železnicou (1883) sa tak dalo cestovať z Viedne až do Košíc.

Táto revolúcia v doprave spôsobila aj rozmach cestovného ruchu a do Vysokých Tatier mieri čoraz viac turistov a slovenské veľhory sú tak dostupné aj pre pracujúcu triedu.

Novodobé rekreácie sprístupnili turisticky atraktívne miesta širokým masám. Foto: FB- Slovensko na historických fotografiách

Letecká doprava mimoriadne zrýchlila presun medzi kontinentmi. Veľký rozvoj letectva prichádza najmä po II. svetovej vojne. Svet sa tak stáva dostupnejší, obrovské vzdialenosti sa prekonávajú rýchlejšie a aj cestovný ruch sa rozvíja.

Zaujímavé prvenstvá

Prezrite si s nami prierez tých najdôležitejších míľnikov v cestovnom ruchu.

  • Z dávnej histórie môžeme spomenúť tzv. Karavanseraje- hostince, ktoré poskytovali ako jedny z prvých služby pre obchodných cestujúcich. Návštevník tu mohol napríklad aj prespať. Vyskytovali sa najmä v oblasti Stredozemného mora a Strednej Ázií.
  • Jedným z prvých cestovateľov bol aj Marco Polo v 13. storočí.
  • Za prelomový sa v súvislosti s cestovným ruchom považuje rok 1845, kedy Thomas Cook zorganizoval prvý výlet a vytvoril k nej aj samostatnú brožúru.
  • Pohľadnice ako dôkaz návštevy inej krajiny a zároveň pozdrav sa posielajú od roku 1871, pričom prvá pochádzala z Viedne.
  • Prvé ministerstvo pre cestovný ruch vzniklo na Novom Zélande v roku 1901.
  • Začiatok 20. storočia sa nesie v znamení veľkej novinky, a to cestovanie výletnými loďami.
  • Bratia Wrightovci v roku 1903 prvýkrát úspešne leteli- odhalili tak obrovský potenciál leteckej dopravy, ktorá sa rozvinula po 2. sv. vojne.
  • Vedeli ste, že podľa Google by najviac ľudí chcelo dovolenkovať v Taliansku? Taliansko sa stalo najvyhľadávanejšou destináciou sveta na internete za posledné roky.
Košice s Dómom sv. Alžbety sa stali vyhľadávaným miestom turistov. Foto: FB- Slovensko na historických fotografiách

Zaujal vás tento článok? Postupne vám budeme prinášať ďalšie články z novodobej histórie infocentier a AiCES na Slovensku 

 

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                                    Váš tím AiCES,                                                      Ing. Hudec Rastislav, člen správnej rady AiCES

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic