Výhody členstva

Výhody členstva

Čerpajte s nami výhody členstva

Členstvo

 • metodická pomoc pri zriaďovaní a prevádzkovaní turistického informačného centra (TIC)
 • konzultácie ohľadom štandardných činností a služieb TIC a možnosť výmeny know how počas pravidelných stretnutí
 • ochrana práv a spoločné presadzovanie oprávnených záujmov turistických informačných centier (TIC) v oblasti cestovného ruchu
 • príležitosť byť priamo, alebo nepriamo zainteresovaný do riešenia otázok v cestovnom ruchu, ktoré sa TIC dotýkajú, od miestnej až po národnú úroveň
 • príležitosť byť priamo zainteresovaný do riešenia otázok prevádzkovania TIC v akejkoľvek forme
 • účasť na odbornom vzdelávaní organizovanom AiCES alebo jeho partnermi
 • byť súčasťou profesijnej brandže

Používanie loga AICES

 • logo AICES na Slovensku predstavuje značku kvality, ktorá garantuje splnenie Profesijného technického štandardu pre činnosť TIC platnom v medzinárodnom meradle
 • získanie práva umiestnenia registrovanej značky – loga AICES na prevádzke TIC, čo zvyšuje jeho imidž u klientov ktorí sa s touto značkou stretávajú vo viacerých TIC, rovnako v online a offline priestore
 • logo AiCES symbolizuje príslušnosť k certifikovanej sieti TIC na území Slovenska

Propagácia a reklama

 • spoločná propagácia TIC na národnej a medzinárodnej úrovni
 • každé členské informačné centrum má možnosť prezentácie prostredníctvom nasledovných komunikačných kanálov: webstránka AiCES (infoslovak.sk,www.aices.sk), FB, Instagram
 • zverejňovanie kontaktov a aktivít členských TIC v telekomunikačných a printových médiách