Stanovy AICES

STANOVY ASOCIÁCIE INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA
ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
VOLEBNÝ PORIADOK AICES

Stanovy si môžete pozrieť tu STANOVY AICES a následne upravené nájdete na tomto odkaze ZMENA STANOV AiCES

Volebný a rokovací poriadok Valného zhromaždenia AiCES