Národná diaľničná spoločnosť

Predstavujeme Vám Národnú diaľničnú spoločnosť …

Národná diaľničná spoločnosť vznikla v roku 2005 a jej 100% akcionárom je štát. Národná diaľničná spoločnosť Vás sprevádza naprieč celou krajinou, na ceste za poznávaním Slovenska, aj prostredníctvom svojej značky iSlovensko.

Bezpečne do cieľa

Diaľnica musí byť pre všetkých motoristov bezpečnou dráhou. Národná diaľničná spoločnosť spravuje a udržuje všetky diaľnice a rýchlostné cesty prostredníctvom svojich stredísk správy a údržby. Stará sa o ich zjazdnosť a bezpečnosť počas celého roka, za každých poveternostných podmienok.Vysokou pridanou hodnotou služieb, ktoré strediská vykonávajú je aj bezplatná služba pre všetkých motoristov – Diaľničná patrola.

Diaľničnú patrolu si motoristi privolajú na pomoc veľmi jednoducho – cez mobilnú aplikáciu Pomoc na diaľnici alebo prostredníctvom čísla 0800 100 007. Diaľničná patrola pravidelne hliadkuje, označí a vyčistí miesta nehody, vyrieši problémy s vozidlom a pomôže s nedostatkom pohonných látok. Diaľničná patrola vie pomôcť aj zahraničným motoristom, čiže problém s jazykovou bariérou nehrozí.

Oddych je dôležitý

Motoristi môžu načerpať silu oddychom na odpočívadlách, kde nájdu moderné a čisté toalety prispôsobené aj pre imobilných ľudí, motoresty, upravené a zatrávnené vonkajšie plochy, bezpečné detské ihriská či fitness zóny a infopointy a archeopointy. Pri oddychu si motorista môže na Infopointe prezrieť zaujímavé turistické ciele a pamiatky v regióne, ktorým práve prechádza.

Platba za diaľnice

Za účelom rozvoja cestnej infraštruktúry sú diaľnice a rýchlostné cesty spoplatnené. Príjem zo spoplatnenia je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá ho využíva do budúcich plánov a investícií. Pretože každý motorista, ktorý použije pri cestovaní spoplatnený úsek diaľnic a rýchlostných ciest na území našej krajiny, je platiacim zákazníkom Národnej diaľničnej spoločnosti.

Vozidlá do 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach a rýchlostných cestách formou elektronických diaľničných známok. Elektronické diaľničné známky si zakúpia zahraniční motoristi hneď pri vstupe do našej krajiny v Informačno – predajných miestach Národnej diaľničnej spoločnosti.

Prvý dojem je dôležitý

Informačno – predajné miesto Národnej diaľničnej spoločnosti nájdete na hraničnom vstupe do našej krajiny z Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Toto miesto plní úlohu vstupnej brány pre motoristov zo zahraničia. Okrem kúpy elektronickej diaľničnej známky vám ochotný a jazykovo zdatný „diaľničný personál“ poskytne zaujímavé informácie o turistických a kultúrnych cieľoch, poradí, ktorú lokalitu navštíviť či aké sú ďalšie možnosti turizmu a relaxu v našej krajine.

Motoristi dostanú kompletný balík služieb a informácií hneď na jednom mieste, aj vďaka spolupráci s Asociáciou informačných centier Slovenska.