Podmienky prijatia za člena

PODMIENKY PRIJATIA ZA ČLENA
ASOCIÁCIE INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA (AICES)

1. Riadnym členom AICES sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, pôsobiaca v cestovnom ruchu, ktorá bezplatne poskytuje turistické informácie v oblasti svojho pôsobenia.

2. Záujemca o členstvo v AICES musí byť identifikovaný s názvom TIC a náplňou jeho činnosti.

3. Záujemca o členstvo v AICES musí používať jednoznačne rozpoznateľný e-mail na prevádzku TIC (napr. info@ruzomberok.sktic@trnava.euinformacie@zuberec.sk…).

4. Záujemca o členstvo v AICES musí používať jednoznačne rozpoznateľnú internetovú adresu pre TIC (napr. www.ic.ruzomberok.skwww.tictrnava.skwww.informaciezuberec.sk…).

5. Turistické informačné centrum (TIC) musí spĺňať Profesijný (technický) štandard pre činnosť turistických informačných centier – členov AICES.

6. Záujemca o vstup do AICES prejavuje záujem podaním prihlášky a zaplatením zápisného poplatku vo výške 35 EUR. Zaplatením poplatku a potvrdením o prijatí prihlášky sa stáva čakateľom na členstvo a jeho činnosť podlieha monitorovaniu príslušných orgánov AICES. Po ukončení skúšobného obdobia v maximálnom trvaní 6 mesiacov, počas ktorého sa uskutoční kontrola jeho činnosti členom Dozornej alebo Správnej rady AICES a splnení základného minimálneho štandardu služieb pre činnosť TIC sa stáva riadnym členom AICES.

7. Každý riadny člen AICES je povinný po prijatí za člena AICES zaplatiť členský príspevok 200 EUR za daný kalendárny rok.

ONLINE PRIHLÁŠKA AiCES

EXCEL DOTAZNÍK PRE ZÁUJEMCOV