AiCES účastníkom spoločného stretnutia infocentier Žilinského kraja

AiCES účastníkom spoločného stretnutia infocentier Žilinského kraja

AICES sa odprezentovala na stretnutí informačných centier pôsobiacich v Žilinskom samosprávnom kraji

V uplynulých dňoch sa zástupca dozornej rady Asociácie informačných centier Slovenska, Milan Kolčák zúčastnil dvojdňového stretnutia informačných centier pôsobiacich na území Žilinského kraja.

Počas stretnutia si s ostatnými účastníkmi prezrel aj priestory jedného členského informačného centra, konkrétne toho v Terchovej. Vypočul si aj to, ako jednotlivé infocentrá v Žilinskom kraji fungujú a riešia svoje aktuálne problémy. V nadväznosti na to mala asociácia možnosť odprezentovať svoju činnosť.

Výhody, ktoré členstvo v asociácii ponúka a čím asociácia môže infocentrám pomôcť, sa účastníci dozvedeli na večernej prezentácii. Odznelo tu množstvo podnetných informácií a aj osobných skúseností. V jednom bode prezentácie boli vysvetlené aj aktuálne témy a úlohy, ktorým sa AiCES momentálne venuje vo veľkej miere.

Žilinský kraj privítal miestne infocentrá. Súčasťou programu bola aj večerná prezentácia AiCES

Našou snahou je prirodzene rozšíriť členskú základňu AiCES. Čím viac informačných centier bude asociácia zastrešovať, tým väčšiu váhu bude mať pri rokovaniach na štátnej úrovni a v nadväzovaní ďalšej spolupráce s potencionálnymi partnermi. Veríme, že po tomto stretnutí sa budeme môcť tešiť z ďalšieho nového člena AiCES.

Štýl práce s akou Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj komunikuje s infocentrami pôsobiacimi na území kraja je príkladný a mohol by byť vzorom aj pre ostatné  KOCR Slovenska.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

Najnovšie články: