Vydajte sa cykloturistickým chodníkom Po stopách Rakúsko-Uhorska. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Vydajte sa cykloturistickým chodníkom Po stopách Rakúsko-Uhorska. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Spoznajte cykloturistický chodník, ktorý kopíruje historickú cestu zo Stropkova až do poľského Rzeszowa. 

#ObjavUdržateľnéSlovensko

Stropkov sa nachádza na trase 144 km dlhého cykloturistického chodníka „Po stopách Rakúsko-Uhorska“, ktorý vznikol na základe spolupráce miest Stropkov a Rzeszów a my ho radi zaradíme medzi iniciatívu #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Cykloturistický chodník nadväzuje na historickú cestu Jozefínka, ktorá sa začínala v Stropkove a pokračovala na slovenskej strane cez pútnické miesto Buková Hôrka a dediny: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodružal, Krajná Poľana a Nižný Komárnik, a následne na poľskej strane cez Barwinek, Duklu, Korczynu, Strzyżów až do Rzeszowa. Cieľom tohto projektu je zvýšenie trvalo udržateľného využívania zdrojov kultúrneho dedičstva Rzeszowa a Stropkova z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie.

Stropkov z vtáčej perspektívy Zdroj: jozefinka.eu

Trasa chodníka na slovenskej strane:
Stropkov: kaštieľ, sanktuárium, cintorín z čias I. svetovej vojny, objekty z čias vojenských manévrov z roku 1911 (vodojem a studňa), Veľkrop: vojenský cintorín z čias I. svetovej vojny, Bukovce: kláštor, drevené kostolíky: Miroľa, Bodružal, Krajná Poľana, Nižný Komárnik.

Mobilné aplikácie zamerané na tému Po stopách Rakúsko-Uhorska

Návštevníci môžu využiť 2 mobilné aplikácie – aplikáciu „Rzeszow a Stropkov kedysi a dnes“ – prezentujúcej zmeny, ku ktorým počas rokov došlo na území partnerských miest v kontexte rakúsko-uhorského dedičstva, a mobilnej hry „Po stopách histórie“, v ktorej sa hráč postaví do úlohy detektíva, ktorý rieši záhady súvisiace s históriou miest a objektov, ktoré sú súčasťou tematického turistického chodníka „Po stopách Rakúsko-Uhorska“.

Vyhliadková veža nachádzajúca sa na cyklochodníku Po stopách Rakúsko-Uhorska Zdroj: Peter Novák, Mesto Stropkov

Cykloturistická trasa je koncipovaná tak, aby bola využívaná čo najširším okruhom obyvateľov. Tematický chodník je vytýčený pomocou informačných tabúľ a smerových značiek. Na trase si návštevníci môžu oddýchnuť v drevených altánkoch, alebo vychutnať pohľad na mesto Stropkov z vyhliadkovej veže nachádzajúcej sa na tomto cykloturistickom chodníku. Na slovenskej strane trasy je v zime vyznačená aj trasa pre bežkárov.

V zime sa trasa teší obľube bežkárov. Zdroj: Peter Novák, Mesto Stropkov

Navštívte Turistické informačné centrum v Stropkove , kde vám poskytnú informácie o zaujímavostiach na trase, ako aj o ďalších možnostiach turistických, či cyklistických výletov v okolí Stropkova. #snamisanestratite

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

Najnovšie články: