Poznáte iniciatívu European Destinations of Excellence? Zapojte do nej svoj región #ObjavUdržateľnéSlovensko

Poznáte iniciatívu European Destinations of Excellence? Zapojte do nej svoj región #ObjavUdržateľnéSlovensko

Udržateľný cestovný ruch je pre našu budúcnosť nevyhnutný. Získajte ocenenie European Destinations of Excellence #ObjavUdržateľnéSlovensko

Iniciatíva European Destinations of Excellence (EDEN) odmeňuje a podporuje postupy udržateľného cestovného ruchu v menších turistických destináciách.

Od roku 2007 Európska komisia prostredníctvom ocenenia EDEN podporuje krajiny EÚ v oceňovaní netradičných a udržateľne sa rozvíjajúcich destináciách cestovného ruchu. Iniciatíva sa zameriava na podporu udržateľných modelov riadenia turistických destinácií v Európe.

Hnacím prvkom zmien v cestovnom ruchu by mala byť práve Zelená dohoda EÚ, záväzok ku klimaticky neutrálnej Európe do roku 2050 spolu s preorientovaním sa na udržateľnú ekonomiku.

Zapojte sa s nami do iniciatívy #ObjavUdržateľnéSlovensko

Ak si chceme zachovať náš pôvodný ekosystém a krajinu je potrebné, aby sa aj jednotlivé strediská cestovného ruchu začali správať zodpovedne. Zmenou riadenia jednotlivých destinácii môžeme následne ponúknuť návštevníkom jedinečný a zároveň udržateľný zážitok.

Iniciatívou #ObjavUdržateľnéSlovensko sa spolu s našim partnerom Ekotema taktiež snažíme poukazovať na rozvoj a spoznávanie udržateľných lokalít a podnikov. Zašlite nám aj vy tipy na zaujímavé miesta a podniky do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko

Program EDEN bude víťazné destinácie posúvať do pozície tzv. priekopníkov v budovaní udržateľného cestovného ruchu. Tie sa tak zaväzujú k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody, pričom budú inšpiráciou pre ďalšie európske destinácie v postupoch zelenej transformácie.

Čo je cieľom iniciatívy EDEN?

  • poukazovať na najlepšie výsledky v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu a popisovať postupy k udržateľnému podnikaniu v menších destináciách naprieč celou Európou
  • podporovať a poukazovať na myšlienku rozvoja udržateľného cestovného ruchu v destináciách, ktorý následne prináša pridanú hodnotu pre ekonomiku, planétu a ľudí
  • vytvoriť pracovný priestor pre zúčastnené destinácie tak, aby si mohli vymieňať skúsenosti, nadväzovať spoluprácu a nové partnerstvá

Názov súťaže EDEN bude každoročne European Destination of Excellence (v preklade „Výnimočná európska destinácia“), pričom toto ocenenie má signalizovať progresívny prístup cieľovej destinácie k tejto tematike a zároveň bude označovaná za priekopníka udržateľného cestovného ruchu.

Do tejto súťaže sa môžu prihlasovať destinácie či regióny s počtom obyvateľov od 25 000 do 100 000 obyvateľov. Zároveň sa musí jednať o krajiny EÚ, alebo krajiny zaradené v COSME. Podávanie prihlášok pre rok 2022 je už spustené.

Heslom tejto iniciatívy je : Small, sustainable, the future of tourism: European Destination of Excellence, v preklade teda riešenia v malom, udržateľnosť, budúcnosť cestovného ruchu: Európska destinácia excelentnosti.

Propozície a pôvodný článok nájdete TU.

 

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

Najnovšie články: