Webináre z dielne Slovakia Travel aj v roku 2024

Webináre z dielne Slovakia Travel aj v roku 2024

Prvý online webinár z dielne SLOVAKIA TRAVEL sa bude konať 4. apríla 2024. Neváhajte sa pridať a získať nové skúsenosti do praxe

Dobrý deň vážení členovia,
nižšie nájdete oficiálny mail aj pokynmi, za akých podmienok (prihláška) je možné sa školení zúčastniť. 

 

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení partneri,

radi by sme nadviazali na minuloročný vzdelávací cyklus organizovaný SLOVAKIA TRAVEL, ktorý bol určený pre destinačné a profesijné organizácie, ich členov, subjekty a profesionálov v cestovnom ruchu. Na základe dotazníkov, ktoré ste nám po predchádzajúcich vzdelávaniach zaslali, sme pripravili ďalší vzdelávací cyklus zameraný na žiadané tematické okruhy.

SAVE THE DATE: Prvý webinár v tomto roku plánujeme uskutočniť 4. apríla 2024 (9.00 – 11:30 hod.).

Témou webinára bude: Produkt cestovného ruchu a príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.

Prihlášku s konkrétnym programom webinára Vám pošleme v najbližších dňoch.

Webinár bude prebiehať formou online prenosu a odkaz na sledovanie webinára pošleme prihláseným účastníkom pred začiatkom školenia.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na virtuálne stretnutie.

S pozdravom,

Best regards,

Katarína Valová

Špecialista podpory cestovného ruchu Sekcia podpory cestovného ruchu

Tourism Support Specialist

Verím, že túto možnosť vzdelávania využijeme a načerpáme mnoho skúseností a príkladov dobre praxe, ktoré sa budú dať priamo aplikovať v našej práci.
Ďakujem Vám a prajem veľa úspechov.
                                                                                     Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, prezident AiCES