Vyskúšajte nový turistický chodník k Fiľakovským skalám #ObjavUdržateľnéSlovensko

Vyskúšajte nový turistický chodník k Fiľakovským skalám #ObjavUdržateľnéSlovensko

K zrodu novej turistickej trasy k Fiľakovským skalám prispeli svojimi podnetmi aj turisti. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Fiľakovo sa nachádza na severnom cípe CHKO Cerová vrchovina, ktorá má na svojom území veľa zaujímavých lokalít s vybudovanou sieťou turistických a náučných chodníkov. Mnoho návštevníkov Novohradského turisticko-informačného centra vo Fiľakove (NTIC) sa po návšteve hradu pýtalo na miestne body záujmu, ako aj na najbližšie prírodné útvary a scenérie. Prispeli tým k zrodeniu nápadu na vyznačenie turistického chodníka k eróznemu odkryvu bazaltových brál na okraji Remety, ktoré dostali pomenovanie Fiľakovské skaly.

Turistický chodník začína pri miestnom infocentre

Mestská časť trasy začína pri budove informačnej kancelárie, pričom pokračuje popri vstupnej bráne Fiľakovského hradu a vchode do protileteckých úkrytov smerom na autobusovú stanicu.

Po prejdení železničného priecestia pokračujeme doprava Mlynskou ulicou (Šídska cesta) k betónovej pozorovateľni z druhej svetovej vojny, nachádzajúcej sa pri plote firmy Dometic. V tomto mieste začína 2 km dlhá terénna časť chodníka, ktorá je prístupovou cestou majiteľov miestnych záhrad.

Novohradské turisticko – informačné centrum Fiľakovo Foto: NTIC

Po absolvovaní prvého kilometra prídeme ku telekomunikačnej oceľovej veži, odkiaľ sa naskytá panoramatický výhľad na najzaujímavejšie miesta Cerovej vrchoviny. Východným smerom sú to Zaboda a Ragáč, a smerom na juh sa vypína hrebeň Belinských skál a vrchy Šiator a Karanč.

Fiľakovské skaly. Foto – Z. Illéš

Pokračujeme pomedzi záhrady, a po vstupe do lesa po 300 metroch prídeme k rázcestiu s turistickým smerovníkom, ktorý nás naviguje ďalej k cieľu, o ktorom geológ Ľudovít Gaál napísal:
„Lokalitu tvorí prirodzený erózny odkryv bazaltových brál na juhozápadnom okraji plošiny Remata. Plošina sa vytvorila na bazaltovom lávovom prúde, ktorý pochádzal z troskového kužeľa vulkánu Bukovina (kóta 456,1 m) pred cca. 1,4 mil. rokov. Fiľakovské skaly sa do súčasnej bralnatej podoby vypreparovali v strednom a mladom pleistocéne, po tom, ako sa potok Belina zarezal do pieskovcového podložia. Na odkryve vystupuje tmavosivý bazalt s výraznou doskovitou odlučnosťou. Odlučnosť sa vytvorila pri strate vody za pomalého tuhnutia bazaltovej lávy. Na lokalite je ďalej nápadný drobný guľôčkový rozpad bazaltu, vytvorený selekciou tmavších a svetlejších častíc, ktoré rozdielne absorbovali slnečné lúče, čím nastalo rozdielne rozširovanie resp. zužovanie svojho objemu.“

Základné fakty o trase

Trasa k Fiľakovským skalám je dlhá 2,3 km má prevýšenie 170 m, je značená zelenou farbou a absolvovať sa dá rýchlou chôdzou za 25 minút, vychádzkovou približne za 40 minút. Bežci obľubujúci kros zvládnu trasu za 15-20 minút, cyklisti na horských bicykloch za približne 10-15 minút.

Zapojte sa aj vy do iniciatívy @ObjavUdržateľnéSlovensko

Na rázcestí v lese sa môžete rozhodnúť pokračovať po žltej trase až nad obec Šíd, kde sa napojíte na zelenú turistickú trasu č. 5460. Tu budete mať na výber pokračovať ďalej zjazdom do obce Šíd (2 km), alebo stúpaním na Malý a Veľký Bučeň (4 km).

Bližšie informácie a zaujímavé rady vám podajú pracovníci  Novohradského turisticko-informačného centra vo Fiľakove (NTIC)

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

Najnovšie články: