Získajte praktické skúsenosti zo Švajčiarska

Získajte praktické skúsenosti zo Švajčiarska

Tak ako po minulé roky, aj tento rok Vám dávame do pozornosti absolvovať zaujímavú odbornú prax. Prax je vhodná pre mladých ľudí, študentov, ktorí sa snažia preraziť v cestovnom ruchu a gastronómií.

Milí priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

podobne ako po minulé roky, aj v nastávajúcej letnej sezóne, organizuje Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici odbornú prax pre mladých ľudí vo Švajčiarsku. Predpokladám, že mnohí z  vás majú synov a dcéry, vnukov a vnučky, alebo poznajú deti svojich známych a príbuzných, ktorí chcú vycestovať do sveta, spoznať nových, hlavne mladých ľudí, a ak je toto spoznávanie spojené aj s možnosťou zarobiť si na uspokojenie svojich budúcich potrieb spojených s cestovaním, alebo vzdelávaním, je to len ďalšie plus. Naše združenie ponúka záujemcom ktorí sa chcú  zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu, alebo sa niečo nové naučiť prostredníctvom štvormesačnej odbornej praxe v ubytovacích a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2024. Prax zahrňuje okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli švajčiarskej hotelovej školy vo Wegiss.

Odborná prax trvá od 9.6.2024 do 8.10.2024. Podmienkou je absolvovanie výberového konania v nemeckom alebo anglickom jazyku za účasti zástupcov švajčiarskeho partnera dňa 16.2.2024 vo Zvolene. Bližšie informácie o praxi, vrátane prihlášky, sú na webovej stránke združenia: www.swiss-slovaktourism.sk.

S pozdravom                                                           Peter Patúš

                                                                             riaditeľ združenia

Príloha: Odborne-praxe-vo-Svajciarsku-pre-mladych-ludi-zo-Slovenska_aktuálne

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu,

Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05  Banská Bystrica,

Tel.: 0905 164 849, e-mail: peter.patus1@gmail.com

Web: www. swiss – slovaktourism.sk

                                                              Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, prezident AiCES