Európska bezpečnostná pečať COVID-19 má pomôcť zvýšiť dôveru pri cestovaní

Európska bezpečnostná pečať COVID-19 má pomôcť zvýšiť dôveru pri cestovaní

 Nová bezpečnostná pečať COVID-19 má prispieť k obnove dôvery zákazníkov v cestovný ruch a cestovanie

Na podnet Európskej komisie vypracoval Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) európske normalizačné dokumenty na protokoly o bezpečnosti a ochrane zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 v  cestovnom ruchu:

CWA 5643-1 Cestovný ruch a súvisiace služby. Požiadavky a usmernenie na zníženie šírenia COVID-19 v cestovnom ruchu, ktorý obsahuje požiadavky a odporúčania na zníženie šírenia COVID-19 pre celý sektor cestovného ruchu a identicky preberá dokument Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) ISO/PAS 5643: 2021 s rovnakým názvom.

CWA 5643-2 Cestovný ruch a súvisiace služby. Požiadavky a usmernenie na zníženie šírenia COVID-19 v cestovnom ruchu. Európska vizuálna identita, ktorý ponúka osobitnú európsku značku v súlade s CWA 5643-1 a obsahuje požiadavky a návod na použitie európskej vizuálnej identity.

V prvej časti sa stanovujú požiadavky a odporúčania pre zariadenia a služby v cestovnom ruchu s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu, chrániť zdravie svojich zamestnancov pred ochorením COVID-19. Poskytovať bezpečnejšie služby a produkty cestovného ruchu pre turistov a obyvateľov.

V druhej časti sa uvádza jednotná vizuálna identita, ktorú majú európske zariadenia a služby cestovného ruchu zobrazovať v súlade s CWA 5643-1 a stanovujú sa požiadavky a usmernenia týkajúce sa používania vizuálnej identity.

Uvedené dokumenty boli vypracované s cieľom zlepšiť bezpečnostné postupy v zariadeniach a službách cestovného ruchu a zvýšiť dôveru cestujúcich, ktorí si za destináciu vyberajú Európsku úniu. V konečnom dôsledku majú prispieť k bezpečnému otvoreniu odvetvia cestovného ruchu a obnove dôvery zákazníkov v cestovný ruch a cestovanie.

Ak by ste mali o tieto dokumenty záujem, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) poskytuje predmetné normalizačné dokumenty technickej verejnosti od 1. 7. 2021 ako TNI CWA 5643-1 a TNI CWA 5643-2 v anglickom jazyku.

V súčasnom období ÚNMS SR realizuje kroky na zabezpečenie prekladu uvedených dokumentov s predpokladaným vydaním v slovenskom jazyku začiatkom roka 2022.

CESTUJ BEZPEČNE. Do novej sezóny s bezpečným brandingom AiCES

AiCES už začiatkom roka 2021 prišla s nápadom vytvoriť bezpečnostné nálepky COVID-19, ktoré boli následne zdarma rozposlané členom. Nálepka prezentuje istú značku kvality, hygienický a bezpečnostný štandard, ktorým sa podľa odporúčaní AiCES infocentrá riadia. Zároveň bol vytvorený aj Krízový plán turistického informačného centra a  v našom článku si následne mohli členovia nálepku podľa pokynov aj zdarma stiahnuť, pokiaľ im nevyhovovala veľkosť.

Nakoľko sú vyššie spomínané európske dokumenty platené (cena závisí podľa druhu vyhotovenia a ďalších faktorov), odporúčame vám využívať nami vytvorené štandardy. Ak si tento certifikát chcete napriek tomu zakúpiť, pre infocentrum a vašich návštevníkov to bude ďalšia pridaná hodnota.

                             

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

                                                             Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES      

Najnovšie články: