Barborská cesta spája tri najznámejšie banské mestá Slovenska #ObjavUdržateľnéSlovensko

Barborská cesta spája tri najznámejšie banské mestá Slovenska #ObjavUdržateľnéSlovensko

Barborská cesta prináša nielen banské pamiatky ale i kultúrne a prírodné zaujímavosti či živé tradície. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Barborská cesta je náučná turisticko-poznávacia trasa, ktorá spája tri významné banské mestá. Ide o oblasť stredného Slovenska, konkrétne Banskú Bystricu, Kremnicu a Banskú Štiavnicu. Turisti na tejto ceste spoznajú nielen banské pamiatky ale i mnohé kultúrne a prírodné zaujímavosti a živé tradície.

Putovanie a spoznávanie Barborskej cesty umocňuje krásna príroda Starohorských, Kremnických a Štiavnických vrchov. Zdroj: OZ Banský Región -Terra Montanae

Trasa pútnickej cesty je dlhá asi 190 km a začína aj končí oficiálne v Banskej Bystrici. Nájdeme na nej 29 zastavení, ktoré predstavujú to najzaujímavejšie, napríklad Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, Španiu Dolinu, či geografický stred Európy v Kremnických Baniach, Kremnickú mincovňu,  ale aj Hrad Šášov, kúpele Sklené Teplice s Banskú Štiavnicu s Kalváriou. Súčasťou trasy je aj kaštieľ vo Svätom Antone, Pustý hrad a mesto Zvolen, ďalej kúpele Sliač, kláštor v Sampore, či artikulárny drevený kostol v Hronseku a Kalvária v Banskej Bystrici.

Celú trasu je možné rozdeliť na 9 etáp a s malými obmenami sa dá absolvovať aj na bicykli. Každý, kto prejde celú trasu, dostáva na pamiatku malý odznak a certifikát. Zároveň má možnosť zakúpiť si pamätnú medailu. Najväčšou odmenou bude ale určite dobrý pocit – či už z prejdených kilometrov, čerstvého vzduchu, nových poznatkov alebo prekonania samého seba.

Úsek Barborskej cesty a jej značenie. Zdroj: OZ Banský Región -Terra Montanae

Siluetu patrónky baníkov nájdete v samotnej mape

Barborská cesta nesie meno patrónky baníkov – svätej Barbory, pričom okruh zakreslený v mape zobrazuje siluetu postavy svätej Barbory.

Cestu dlhú 190 km mapuje aj samostatný sprievodca Barborská cesta. Zdroj: OZ Banský Región -Terra Montanae

V pravej ruke drží zlatý kalich, ktorý je na mieste Kremnice, kde sa ťažilo hlavne zlato. Strieborný meč v jej ľavej ruke končí na mieste strieborného mesta Banská Štiavnica. Medená koruna je v lokalite Španej Doliny a Starých Hôr, kde sa ťažila meď, podľa čoho má Banská Bystrica prívlastok medené mesto.

Legenda o svätej Barbore hovorí, že ju otec dal uväzniť vo veži, aby ju ochránil pred kresťanskými vplyvmi. Napriek tomu tajne prijala krst a vytesala tretie okno do veže, ako symbol svätej trojice. Tri okná sú aj symbolom pre tri banské mestá a tri vzácne kovy, ktoré sa tam ťažili.

Gorgeyho tunel sa taktiež nachádza na tejto trase. Zdroj: OZ Banský Región -Terra Montanae

Barbora zomrela rukou svojho otca vo veku 29 rokov – presne toľko je zastavení na Barborskej ceste. Zaujímavosťou je aj fakt, že banícka uniforma mala zvyčajne 29 gombíkov.

Na Barborskej ceste by ste zablúdiť nemali

Barborská cesta je značená v teréne smerovníkmi so značkou čiernej veže na žltom podklade. Zaznačená je v novších turistických mapách a v online mapách. Mapy jednotlivých etáp je možné stiahnuť si prostredníctvom QR kódov aj do mobilnej aplikácie. Orientačná mapa a všetky potrebné informácie o trase a infraštruktúre sú aj v bedekri, ktorý zároveň slúži na zbieranie pečiatok počas putovania. Všetky potrebné informácie a interaktívne mapy sú podrobne spracované na internetovej stránke www.barborskacesta.sk.

Čierna veža na žltom podklade je oficiálnym značením Barborskej cesty. Zdroj: OZ Banský Región -Terra Montanae

Barborská cesta nie je len obyčajným turistickým chodníkom. Zdobí ju punc výnimočnosti. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Samotná trasa je skutočne výnimočná. Počas prechodu vás informujú náučné tabule, spoznávate miestne zvyky a tradície, pričom podporiť môžete rôznych remeselníkov, či miestnych podnikateľov. Pohyb na čerstvom vzduchu a radosť z objavovania nových, doposiaľ nepoznaných miest, vás nadchne. Pozitíva by sme mohli zhodnotiť aj nasledovne:

  • Vzdelávanie a kultúra – zastavenia a informačné tabule predstavujú návštevníkom historicko-kultúrne a prírodné zaujímavosti na trase, čím sa zvyšuje povedomie o histórii a jej vplyve nielen na tento región, ale aj na dianie v celej Európe. Miesta, ktorými Barborská cesta prechádza, ponúkajú množstvo rôznych kultúrnych podujatí. Zvýšený záujem o kultúru na trase podporí jej rozvoj a zároveň môže byť prítomnosť návštevníkov rôznych krajín prínosom a príležitosťou interkultúrnych výmen.
Na ceste spoznáte viacero historických pamiatok. Zdroj: OZ Banský Región -Terra Montanae
  • Aktívny oddych a autentické zážitky – turistika a pohyb v prírode nielen zlepšuje kondíciu, imunitu a celkové zdravie, ale aj pomáha zbaviť sa stresu a nájsť duševnú pohodu. Bezprostredný kontakt s krajinou a miestnymi dáva pobytu návštevníka úplne iný rozmer a umožňuje zažiť jednotlivé regióny v ich autentickej podobe.
Kremnická kalvária. Zdroj: OZ Banský Región -Terra Montanae
  • Rozvoj regiónov – popri známych atrakciách objavia návštevníci aj menej navštevované lokality. So zvýšeným využívaním lokálne ponúkaných služieb prichádza aj ekonomický rast, čo sa odráža aj v sociálnom postavení obyvateľstva. Spoluprácou regiónov ale aj samotných podnikateľov a miestnych ľudí sa vytvorí fungujúci živý organizmus, ktorý bude prínosom pre všetkých.
Zastávka na ceste. Banská Štiavnica, kalvária. Zdroj: OZ Banský Región -Terra Montanae
  • Starostlivosť o životné prostredie – starostlivosť o konkrétne miesta na trase vedie domácich k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Nielen samotné atrakcie ale aj udržiavané turistické chodníky, odpočívadlá, studničky a ďalšie maličkosti na trase prispievajú k celkovému zážitku a pohode návštevníka. Ochrana prírody a starostlivosť o ňu bude zárukou zachovania jedinečných prírodných hodnôt, ktoré Barborská cesta ponúka. Zároveň je tu skvelá príležitosť uprednostniť individuálne formy pred masovým turizmom a použiť ako dopravný prostriedok vlastné nohy alebo bicykel.

Naše zhodnotenie

Barborská cesta predstavuje skvelý príklad udržateľného cestovného ruchu, kde je využitý prírodný a kultúrny potenciál spolu s miestnou ponukou služieb. Ide o skvelý projekt, ktorý má do budúcnosti veľký priestor na rozvoj. Táto trasa jednoznačne patrí medzi TOP atraktivity z pohľadu našej iniciatívy #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Tip na túto zaujímavú lokalitu sme dostali od tímu pracovníkov Informačného centra Banská Bystrica.

 

Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko sa rozvíja pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR

Pridajte sa k nám a zašlite nám aj vy tipy na zaujímavé miesta a podniky do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko

                                                               

                                                             Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES                                                                                     

Najnovšie články: