Zapojte sa do fotografickej súťaže na pútnickej ceste Via Mariae #ObjavUdržateľnéSlovensko

Zapojte sa do fotografickej súťaže na pútnickej ceste Via Mariae #ObjavUdržateľnéSlovensko

Spropagovať pútnickú cestu Via Mariae má pomôcť aj nová súťaž Putuj srdcom a telom. #ObjavUdržateľnéSlovensko 

V rámci propagácie pútnickej cesty Via Mariae a projektu rurAllure sa aj vďaka študentom  Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podarilo zorganizovať súťaž o najkrajšiu fotografiu z pútnickej cesty.

Cieľom súťaže je získať fotografie z trasy, ktoré by následne mohli byť použité na propagáciu pútnickej cesty i celého projektu.

Podmienky súťaže sú zverejnené na webe katedry , FB profile alebo dostupné cez QR kód.

Účastníkom súťaže sa môže stať každý, kto zašle fotografiu z cesty a jej okolia.
Porota udelí 4 ceny. 1. – 3. za najkrajšiu fotografiu a špeciálnu cenu za najviac zaslaných fotografií. Víťazi získajú elektroniku a poukážku na nákup knihy.

Pútnická cesta Via Mariae spája najvýznamnejšie pútnické miesta Európy

K významným európskym pútnickým miestam, ako sú Santiago de Com­postela, Rím, Trondheim, Csíksomlyó sa pripojí aj dosiaľ menej známa pútnická ces­­ta Via Mariae pretí­najúca Slovensko na trase zo Šiah do Trstenej a ponúkne pútnikom i turistom približne 100 známych i menej známych miest reprezentujúcich duchovné, prírodné aj kul­túrne zaujímavosti krajiny. Slovenskí partneri sú spoluriešiteľmi medziná­rodného tímu zlože­ného z univerzít a inštitúcií zo Španielska, Talianska, Maďarska, Ru­munska, Portugalska a Nórska.

Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko sa rozvíja pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR

Pridajte sa k nám a zašlite nám aj vy tipy na zaujímavé miesta a podniky do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko

                                                               

                                                             Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES                                                                                     

Najnovšie články: