Septembrové online stretnutie členov AiCES

Septembrové online stretnutie členov AiCES

 Pozývame vás na septembrové online stretnutie členov AiCES

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať na online stretnutie TIC – členov AiCES, dňa 6.9.2023, streda o 13.00 hod.

Na nadchádzajúcom stretnutí sa budeme venovať letnej sezóne a jej postupnému vyhodnoteniu, školeniam zo strany Slovakia.Travel či pripravovanému valnému zhromaždeniu AiCES.
Prosím, pripravte si každý pár noviniek z vašej práce, highlighty sezóny či podeľte sa s nami o vaše skúsenosti. Ak medzi sebou spolupracujete, neváhajte sa ozvať a podeľte sa s ostatnými o túto skúsenosť.

Program

1. Aktuálne informácie z AiCES
– pripravované školenia zo strany Slovakia.Travel
– informácie k tvorbe sociálnych sietí AiCES (predstavenie marketingového plánu prezentácie TIC a spolupráce pri tvorbe obsahu a zdieľaní informácií)
– spätná väzba k spolupráci s KOCR od jednotlivých TIC v oblasti vzdelávania
– informácie k pripravenému valnému zhromaždeniu AiCES 2023.
2. Voľná téma- letná sezóna. Ako vnímate aktuálnu letnú sezónu? Vaše postrehy za uplynulé obdobie. Predstavenie sa ostatným členom AiCES
3. Diskusia. Vaše návrhy a tipy.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy, o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím zašlite mi ich vopred.
V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými kolegami.

 

                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, prezident AiCES