Pripravujeme pre Vás zaujímavé školenia, ale aj tradičné Kolokvium AiCES

Pripravujeme pre Vás zaujímavé školenia, ale aj tradičné Kolokvium AiCES

 

Na čo sa môžete v blízkej dobe tešiť a na aké termíny sa treba vopred pripraviť?

Dňa 28.8.2019 sa v Nitre uskutočnilo zasadanie správnej a dozornej rady (SR a DR) AiCES. Na programe dňa boli témy ako príprava kolokvia a valného zhromaždenia AiCES, rozvrhy školení pre TIC – jeseň 2019, ale aj realizácia a spôsob spracovania výsledkov súťaže popularity TIC pre rok 2019.

Kolokvium Aices

Najbližšie kolokvium a valné zhromaždenie členov AiCES sa bude konať dňa 23.10.2019 v Aquacity Poprad, kde budú zároveň slávnostne vyhlásené výsledky Ankety o NAJ infocentrum na Slovensku. Samotná prihláška a bližšie informácie Vám prídu mailom, resp. budú uvedené na webe.

Školenia

AiCES v spolupráci s DBart a Ministerstvom dopravy a výstavby, pripravila pre svojich členov ďalšiu sériu bezplatných školení, ktoré nadväzujú na minuloročné školenia v oblasti internetového marketingu. Školenia budú informačne nadväzovať na realizovanú analytickú štúdiu, zistené fakty a odporúčania, ktoré z analýzy vyšli. Zároveň budú  vychádzať aj z nových poznatkov, ktoré boli zistené počas minuloročných školení.

Pred tohtoročnými školeniami bude medzi účastníkmi realizovaný prieskum, podľa ktorého sa bude ich časť individuálne prispôsobovať požiadavkám konkrétnych TIC.

Hlavným cieľom všetkých týchto úkonov bude pokračovanie v zlepšovaní postavenia Turistických informačných centier v cestovnom ruchu na Slovensku, kvalitnejšia, efektívnejšia a atraktívnejšia propagácia informácií na internete, dohliadnutie na používanie potrebných analytických nástrojov, správnych technických riešení a podobne. Výstupom bude monitorovacia správa, ktorá zmapuje medziročné zlepšenia v jednotlivých oblastiach online komunikácie a propagácie TIC na Slovensku.

Téma: Efektívna online komunikácia s partnermi a zákazníkmi (využívanie bezplatných internetových nástrojov marketingovej komunikácie)

Bližšie informácie o samotnom školení budú zverejnené v samostatnom článku zameranom na obsah jednotlivých školení. Informácie Vám prídu samozrejme aj mailom. Sledujte nás a dozviete sa viac.

Termíny jesenných školení:

26.9.  Nitra , 10.10. Zvolen , 24.10. Poprad, Trvanie: od 9.0-14.0 hod.

V prvom polroku boli zabezpečené školenia na tému Komunikácia a prezentácia regionálnych produktov  a služieb. V spolupráci s ATIC CZ sa uskutočnili v Nitre, Banskej Bystrici a Poprade. Ich bližšie vyhodnotenie bude na Valnom zhromaždení AiCES.

Anketa o NAJ infocentrum Slovenska

Aktuálne sa spracovávajú všetky údaje z hlasovania, ktoré prebiehalo od 21.6. do 31.8. 2019 na webovom portáli www.kamposlovensku.sk. Údaje sa očisťujú od hlasov, kedy pri hlasovaní nedošlo k potvrdeniu vpísaného mailu. Taktiež sa vylučujú hlasy, ktoré boli generované prostredníctvom programovacích nástrojov generujúcich krátkodobé e-mailové adresy.

Celkové výsledky budú zverejnené v najbližšom období v tlačovej správe vydanej spolu s výsledkami rovnomennej ankety v Českej republike. Informácie by mali byť zverejnené aj v novembrovom vydaní magazínu KAM po Česku, alebo OPEN CZECHIA  (slovensko/poľské vydanie).

Spolu s výsledkami budú upovedomení aj výhercovia cien, ktorí sa zapojili do súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na kolokviu AiCES, dňa  23.10.2019 v Aquacity Poprad.

Všetky ceny, o ktoré sa hralo si môžete pozrieť v staršom článku – Hlasuj o NAJ infocentrum a vyhraj skvelé ceny

Anketu organizovala Asociácia informačných centier Slovenska (AICES), vydavateľstvo Kam po Česku, infoT.I.C. a webový portál www.kamposlovensku.sk, ktorí takto vytvorili priestor pre propagáciu a zviditeľnenie jednotlivých informačných centier Slovenska. Anketa prebiehala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku.         

                                                                                                 Váš tím AiCES