Opatrenia AiCES v súvislosti so šírením koronavírusu pre prevádzky TIC

Opatrenia AiCES v súvislosti so šírením koronavírusu pre prevádzky TIC

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku a vzhľadom na dostupné informácie ohľadom šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 odporúča Asociácia informačných centier Slovenska tieto preventívne opatrenia:

Aktualizované 19.3.2020 18:00

– skrátenie prevádzkovej doby, vybavenie pracovníkov rúškami a zvýšenie nárokov na dezinfekciu priestorov, kľučiek a dotykových plôch pre návštevníkov.

– uzavretie prevádzky a poskytovanie informácií prostredníctvom telefónu a mailovou poštou, v lokalitách, kde sa vyskytujú návštevníci z rizikových krajín.

– AiCES odporúča všetkým pracovníkom TIC necestovať do zahraničia a v rámci Slovenska ani do miest s výskytom koronavírusu. V záujme ochrany zdravia pracovníkov TIC sa odporúča obmedziť účasť na verejných spoločenských a pracovných stretnutiach. Tieto by mali nedobudnúť platnosť počínajúc 10. marcom 2020 do odvolania.

– pracovníkom TIC sa odporúča, aby po návrate zo zahraničia alebo v prípade, že by mohli dôjsť do styku s osobami s podozrením na nákazu koronavírusom, ostali 2 týždne v karanténe podľa pokynov ich nadriadeného.

– všetkým pracovníkom TIC odporúčame sledovať aktuálne informácie, ktoré AiCES zverejňuje na svojom webovom sídle.

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. 

10 odporúčaní pri COVID – 19

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame                                                                                                                                                               Váš tím AiCES