Online školenie pre TIC – Banskobystrický kraj Turizmus

Online školenie pre TIC – Banskobystrický kraj Turizmus

 Banskobystrický kraj Turizmus organizuje online školenia zamerané pre pracovníkov informačných centier

Vďaka skvelému nastaveniu tímu v KOCR Banskobystrický kraj Turizmus, na Vás čaká zaujímavé online školenie.
Už dlhší čas sa snažíme apelovať na OOCR a KOCR, aby v rámci ich kompetencií pomáhali pre subjekty CR v tom ktorom regióne či kraji zabezpečovať hodnotné školenia.

Práve príklad z KOCR BB môže byť skvelým odrazovým mostíkom pre skvalitňovanie služieb v cestovnom ruchu naprieč Slovenskom

Obsah školenia bude pripravený tak, aby čo najviac zacielil na pracovníkov turistických informačných centier a ich spolupracovníkov. Zaujímavosťou bude taktiež fakt, že školitelia pochádzajú z ČR a budú mať na niektoré  veci možno iný pohľad a povedomie čo môže v konečnom dôsledku napomôcť a obohatiť nás všetkých.

Školenie sa uskutoční dňa 11.10.2023 od 9:00 hod. do 15:00 hod. prostredníctvom online platformy a je určené pre subjekty pôsobiace v Banskobystrickom kraji.

Názov školenia:
„Interpretácia, alebo ako nadchnúť návštevníkov”
– princípy dobrej interpretácie atraktivít v cestovnom ruchu, prezentačné a komunikačné techniky, priame oslovenie návštevníka, tvorba pútavého obsahu, tvorba inovatívnych propagačných a informačných materiálov a pod.

Školenie bude realizované cez platformu ZOOM. Pokyny, ako sa pripojiť dostanete predom na mail.

V tejto súvislosti by som Vás chcel poprosiť o zaslanie približného počtu pracovníkov, ktorí sa môžu školenia zúčastniť.
Prosím, túto informáciu mi zašlite najneskôr do 5.10.2023 do 12:00 hod.

Verím, že nadchádzajúce školenie využijete spolu s kolegami naplno v čo možno najväčšom počte z vášho tímu a načerpáte nové skúsenosti a fakty.

                                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, prezident AiCES