Novoročné online stretnutie členov AiCES

Novoročné online stretnutie členov AiCES

 Pozývame vás na januárové online stretnutie členov AiCES

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujem si vás pozvať na ďalšie online stretnutie TIC – členov AiCES, dňa 17.1.2024, streda o 13.00 hod.

Program:

1. Aktuálne informácie AiCES

2. Príklady dobrej praxe európskych turistických informačných centier (Informácia z 10. výročného stretnutia TIC v Bologni, 23. – 24.11.2023)

3. Diskusia.


Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy, o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím zašlite mi ich vopred.
V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými kolegami. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, prezident AiCES