Iniciatíva #ObjavUdržateľnéSlovensko s registráciou na portáli Zelené hospodárstvo

Iniciatíva #ObjavUdržateľnéSlovensko s registráciou na portáli Zelené hospodárstvo

Značka #ObjavUdržateľnéSlovensko je oficiálne zaregistrovaná ako riešenie na portáli Zelené hospodárstvo v kategórii Udržateľné hospodárenie v krajine.

Zelené hospodárstvo je posun hospodárskeho rozvoja smerom k udržateľným postupom v podnikaní a infraštruktúre.

Ako informuje samotný portál Zelené hospodárstvo Informačná platformadnešný ekonomický model spôsobuje rozsiahle environmentálne a zdravotné riziká, vedie k plytvaniu ako vo sfére spotreby, tak aj výroby, urýchľuje znižovanie biodiverzity, vyčerpáva surovinové zdroje a vedie k vytváraniu nespravodlivej spoločnosti.

Zelené hospodárstvo predstavuje  alternatívu na zmenu. Rast príjmov a zamestnanosti je v ňom zabezpečovaný investíciami, ktoré znižujú emisie uhlíka, celkové znečistenie ovzdušia a vody, zvyšujú efektívnejšie využívanie energie a surovinových zdrojov, zabraňujú strate biodiverzity a ekosystémových služieb, je ohľaduplné k prírodným zdrojom a pozná ich hodnotu.

Sme preto v AiCES veľmi radi, že sme sa vybrali tou správnou “zelenou” cestou. Naša spoločná iniciatíva #ObjavUdržateľnéSlovensko je teda oficiálne zaregistrovaná!

Náš záväzok je jasný. AiCES vstupuje do budúcnosti zodpovedne aj vďaka projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko. Aké sú však samotné prínosy?

Ekonomický prínos

Podpora a medializácia podnikov, zariadení, cieľov, atrakcií a aktivít, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju, šetrnému cestovnému ruchu alebo majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Prostredníctvom širokého distribučného kanálu – členskej základni infocentier po celom Slovensku, spadajúcich pod AiCES, je táto iniciatíva predstavená širokej verejnosti.

Environmentálny prínos

Osveta prostredníctvom príkladov dobrej praxe priamo zo slovenských regiónov. Prínosom je aj ochrana krajiny v turisticky mimoriadne atraktívnych lokalitách vďaka poukazovaniu na menej známe lokality, udržateľné projekty a podniky, ktoré majú okrem primárneho významu aj sekundárny význam vo forme osvety a prispievajú k udržateľnému cestovnému ruchu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi 

Všetky výstupy projektu sú označené jedinečným identifikátorom #ObjavUdržateľnéSlovensko. Vďaka tomuto hashtagu sa dajú vyhľadať všetky články na internete a sociálnych sieťach v slovenskom a českom jazyku. Domovskými stránkami tohto projektu sú www.AiCES.sk a https://www.envimagazin.cz/udrzatelneslovensko/

Zašlite nám aj vy tipy na zaujímavé miesta a podniky do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko

 

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

Najnovšie články: