Expertné stretnutie k projektu Danube Compass

Expertné stretnutie k projektu Danube Compass

Podunajský Kompas ako nástroj ekonomickej integrácie migrantov na Slovensku

14. novembra 2018 sa v Bratislave konalo expertné stretnutie s názvom “PODUNAJSKÝ KOMPAS ako nástroj ekonomickej integrácie migrantov na Slovensku”. Organizátor podujatia, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV pozval predstaviteľov verejného aj súkromného sektora prediskutovať súčasnú infraštruktúru poskytovania informácií migrantom a spoločne hľadať možnosti jej zefektívnenia aj pomocou použitia nástroja Podunajský kompas.

Spolupracovníčky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Sandra Katrincová a Galya Toteva Terzieva, spolu s riaditeľkou Ústavu Tatianou Zachar Podolinskou a zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zahraničia, predstaviteľom Cudzineckej polície SR, prezidentkou Asociácie Informačných Centier Slovenska, pracovníčkou Úradu práce Nitra,  projektovou manažérka EURAXESS Slovakia (SAIA) a zástupkyňami spoločností Trexima a Slovakia Invest predniesli svoje skúsenosti a doterajšie riešenia podávania informácii v jednotlivých sektoroch.

Mnohí účastníci vyjadrili názor, že podávanie spoľahlivých komplexných informácií sa je potrebné riešiť v dlhodobou meradle, keďže častým problémom je zánik dobrých projektov/webstránok/nástrojov ihneď po skončení primárneho financovania. Diskutujúci zvažovali výhody a nevýhody udržania projektu Podunajský Kompas pod záštitou verejnej správy alebo formou nového projektového financovania.

Informačná platforma Podunajský Kompas obsahuje komplexné informácie týkajúce sa príchodu a pobytu migrantov, popisuje možnosti práce a podnikania, vzdelávania, zdravia a každodenného života na Slovensku aj v ďalších krajinach podunajského regiónu. Projekt  je súčasťou projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020, financovaný fondami Európskej Únie ERDF a IPA.