Anketa o najobľúbenejšie informačné centrum úspešne ukončená

Anketa o najobľúbenejšie informačné centrum úspešne ukončená

Súťaž o najobľúbenejšie informačné centrum je za nami. Kedy sa dozvieme mená výhercov a ktoré infocentrum je NAJ na Slovensku?

Aktuálne sa spracovávajú všetky údaje z hlasovania, ktoré prebiehalo od 21.6. do 31.8. 2019 na webovom portáli www.kamposlovensku.sk. Údaje sa očisťujú od hlasov, kedy pri hlasovaní nedošlo k potvrdeniu vpísaného mailu. Taktiež sa vylučujú hlasy, ktoré boli generované prostredníctvom programovacích nástrojov generujúcich krátkodobé e-mailové adresy.

Celkové výsledky budú zverejnené v najbližšom období v tlačovej správe vydanej spolu s výsledkami rovnomennej ankety v Českej republike. Informácie by mali byť zverejnené aj v novembrovom vydaní magazínu KAM po Česku, alebo OPEN CZECHIA  (slovensko/poľské vydanie).

Spolu s výsledkami budú upovedomení aj výhercovia cien, ktorí sa zapojili do súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na kolokviu AiCES, dňa  23.10.2019 v Aquacity Poprad.

Všetky ceny, o ktoré sa hralo si môžete pozrieť v staršom článku – Hlasuj o NAJ infocentrum a vyhraj skvelé ceny

Anketu organizovala Asociácia informačných centier Slovenska (AICES), vydavateľstvo Kam po Česku, infoT.I.C. a webový portál www.kamposlovensku.sk, ktorí takto vytvorili priestor pre propagáciu a zviditeľnenie jednotlivých informačných centier Slovenska. Anketa prebiehala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku.         

                                                                                                 Váš tím AiCES