Zapojte sa do súťaže Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019

Zapojte sa do súťaže Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019

Hľadajú sa najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019

Zapojte sa so svojím infocentrom do zaujímavej sútaže.  Nominovať môžete samozrejme aj šikovných pracovníkov, sprievodcov či svoje produkty.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.

Nominácie je možné podávať v piatich hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchuv novej kategórii, ktorá pribudla tento rok Remeslo má zlaté dno. 

V kategórii zariadenia môžu byť nominované kultúrne, náučné zariadenia a atrakcie, informačné kancelárie, ubytovacie a reštauračné zariadenia. Kategória NAJ zamestnanec je otvorená šikovným zamestnancom z oblasti služieb, ako sú sprievodcovia a informátori v kultúrnych a informačných zariadeniach, kuchári, barmani, someliéri, čašníci a podobne.

Tento rok pribudne v súťaži aj nová kategória – Remeslo má zlaté dno. Organizátori tu hľadajú  miestnych remeselníkov,  ktorí udržiavajú a rozvíjajú bohaté tradície remesiel v Prešovskom kraji. Svojou tvorbou podporujú jeho návštevnosť, robia kraj atraktívnejším. Výsledky ich tvorby môžu byť prezentované na rôznych výstavách, prípadne sú vhodné k zakúpeniu ako suvenír či spomienka z návštevy kraja.

Ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v roku 2018

Vzhľadom k tomu, že v Prešovskom kraji sa nachádza mnoho zaujímavých ľudí, zariadení, našou snahou je aj tento rok vyzdvihnúť tých, ktorí svojou prácou a odhodlaním prispievajú k tomu, aby cestovný ruch v Prešovskom kraji napredoval tým správnym smerom. Či už je to v oblasť vzdelávania, podnikania, samosprávy, tradícii remesiel…. Veríme, že aj v aj v tomto ročníku príklad a úspechy takýchto ľudí budú inšpiráciou a motiváciou k ďalšej aktivite a rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Prostredníctvom novej kategórie nazvanej Remeslo má zlaté dno, by sme radi podporili aj tradíciu remesiel v kraji, keďže tvoria neoddeliteľnú súčasť našej histórie.“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Kategórie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019:

I. Osobnosť cestovného ruchu:

A) Celoživotný prínos v oblasti CR

B) Vzdelávanie v oblasti CR

C) Podnikanie v oblasti CR

D) Rozvoj CR v samospráve

II. NAJ produkt CR 

III. NAJ zariadenie CR:

A) NAJ kultúrno – náučné zariadenie, atrakcia

B) NAJ informačné zariadenie CR

C) NAJ reštaurácia

D) NAJ ubytovacie zariadenie

IV. NAJ zamestnanec CR 

V. Remeslo má zlaté dno

Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti a produkty odborná porota. V kategóriách NAJ zariadenie CR a  NAJ zamestnanec CR si víťazov zvolí verejnosť v online hlasovaní. Taktiež verejnosť rozhodne aj o najobľúbenejšom produkte cestovného ruchu. Online hlasovanie sa uskutoční v decembri a potrvá do januára.

Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2019.

Viacej informácií a samotné prihlášky nájdete priamo na webe www.severovychod.sk. Text a informácie boli čerpané zo zdroja KOCR Severovýchod Slovenska.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku.                                                                                                                                                                                            Váš tím AiCES