Využili ste už možnosť preplatenia nákladov na testovanie zamestnancov?

Využili ste už možnosť preplatenia nákladov na testovanie zamestnancov?

       Firmy si po novom môžu požiadať o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov

Žiadosti o preplatenie nákladov je možné podávať elektronicky cez portál verejnej správy . Do tejto schémy sa zaraďujú všetky firmy, teda aj informačné centrá s vlastnou právnou subjektivitou.

Žiadosti sa predkladajú za obdobie 27. 11. 2021 – 31. 01. 2022.

Rezort hospodárstva v záujme zníženia administratívnej záťaže a čo najplynulejšieho vybavovania žiadostí odporúča firmám podať jednu spoločnú žiadosť za mesiace december a január.

Ministerstvo nebude zasielať informáciu o schválení žiadosti, ale iba upozornenie o neschválení, aby mali žiadatelia možnosť podať novú opravenú žiadosť.

Za december sa bude preplácať za jeden test 5 eur, za január je suma kompenzácie stanovená na 4 eurá

Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním každého plne neočkovaného zamestnanca a zamestnanca, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Povinné testovanie vo firmách skončilo 5.2.2022

Dňa 04. 02 2022 Úrad verejného zdravotníctva SR uverejnil vo vestníku vlády SR vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2022 V. v. SR, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Touto vyhláškou sa s účinnosťou od 05. 02. 2022 končí povinné testovanie vo firmách.

Celý článok a usmernenia nájdete na webe Ministerstva hospodárstva SR

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: