Vydavateľstvo KAM po Česku s.r.o. partnerom pripravovanej súťaže

Vydavateľstvo KAM po Česku s.r.o. partnerom pripravovanej súťaže

Vydavateľstvo KAM po Česku s.r.o. je realizátor, nositeľ technického a obsahového riešenia ankety o najpopulárnejšie TIC v Českej republike pre A.T.I.C ČR. V spolupráci s Aices tento rok zabezpečuje aj pilotný projekt, súťaž o NAJpopulárnejšie infocentrum na Slovensku.

KAM po Česku je nezávislá česká spoločnosť založená v novembri 2007 ako nezisková organizácia a od marca 2016 fungujúca ako s.r.o.. Redakcia sa venuje od svojho vzniku bezplatnému poskytovaniu unikátnych a aktuálnych správ z oblasti voľnočasových aktivít, predovšetkým turistike a kultúre.

 

Viac informácií o samotnej súťaži už onedlho.