Predstavujeme vám VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Predstavujeme vám VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Prinášame vám VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky. Tentokrát online formou

Stalo sa už tradíciou, že Asociácia informačných centier Slovenska v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR každoročne organizuje kolokvium, na ktorom sa vytvára priestor pre výmenu odborných názorov, ale i skúseností z práce turistických informačných centier v kontexte cestovného ruchu na Slovensku. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa kolokvium nekonalo v Banskej Bystrici tak, ako bolo pôvodne naplánované a pripravené. Namiesto toho organizátori zvolili alternatívu moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe v priestoroch televízneho štúdia, ktoré sú sprístupnené aj širokej verejnosti na internete.

Nahrávanie sa uskutočnilo v profesionálnom štúdiu v Nitre.

Hlavná téma je jasná; dopady aktuálnej pandémie na cestovný ruch 

Témy videorozhovorov sa venovali predovšetkým súčasným pálčivým problémom v cestovnom ruchu so zameraním na turistické informačné centrá v súvislosti s pandémiou COVID-19. Hosťami boli generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu MDaV SR, zástupcovia vybraných turistických informačných centier a členovia Správnej rady AiCES, ktorá profesijne sektor informačných centier garantuje.

Prvým hosťom bol Radúz Dula (pozrieť rozhovor), ktorý odpovedal aj na otázky týkajúce sa aktuálnej situácie v cestovnom ruchu na Slovensku a pripravovanej schéme štátnej pomoci v cestovnom ruchu.

Ďalšími hosťami boli zástupcovia turistických informačných centier Eva Mazuchová, vedúca Turistického informačného centra BTB Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, a Marián Bardiovský (pozrieť rozhovor), majiteľ Turistického informačného centra v Terchovej (UTEČZMESTA). Z pohľadu dvoch odlišných organizácií hovorili o krízovej situácii, ktorú pandémia vniesla do prevádzok týchto infocentier.

Informačné centrá so silnou zimnou turistickou sezónou zastupovali Lenka Rusnáková, výkonná riaditeľka ZDRUŽENIA CESTOVNÉHO RUCHU Vysoké Tatry, pod ktoré spadajú dve turistické informačné kancelárie v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci, ďalej Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš, a Petra Pondelíková, vedúca turistického informačného centra INFO Donovaly (pozrieť rozhovor). Hovorili nielen o prispôsobovaní sa krízovej situácii, ale i o príprave na zimnú sezónu a o nových možnostiach ich práce v online priestore.

VII. ročník Kolokvia sa po prvýkrát uskutočnil online formou.

Asociáciu informačných centier (AiCES) ako hlavného organizátora kolokvia zastupovali dvaja členovia Správnej rady – Ivona FraňováRastislav Hudec (pozrieť rozhovor). AiCES už od marca 2020 aktívne komunikovala so svojimi členmi, pomáhala im v aplikovaní krízového manažmentu v riadení TIC, radila, ako krok po kroku postupovať v tejto novej situácii. Na kolokviu zástupcovia AiCES objasnili a vyhodnotili dôsledky pandémie COVID-19 pre TIC a predstavili nové príležitosti, ale aj ohrozenia do budúcnosti pre celý sektor turistických informačných centier na Slovensku.

Situáciu spoza hraníc predstavili kolegovia z Brna

Ako špeciálny hosť z Českej republiky a príklad dobrej praxe fungovania manažmentu informačných centier sa predstavilo Turistické informační centrum města Brno (pozrieť rozhovor), ktoré ako príspevková organizácia poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu a kultúry v Brne.

Z príspevkov účastníkov vznikol záznam, z ktorého môžu odborníci aj verejnosť získať jedinečné, v tomto rozsahu doposiaľ nepublikované informácie.

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRÁ – S NAMI SA NESTRATÍTE

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                                    Váš tím AiCES,                                                      Ing. Hudec Rastislav, člen správnej rady AiCES

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic