Valné zhromaždenie a aj VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier len online formou

Valné zhromaždenie a aj VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier len online formou

Pripomienkovanie a dopĺňanie materiálov k valnému zhromaždeniu AiCES je možné do 5.10.2020

Vážené kolegyne a kolegovia.

Tak ako sme avizovali v zápise zo zasadnutia Správnej rady asociácie zo dňa 14.9.2020, Valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 6.10.2020, uskutočníme online formou v nasledovných krokoch:

  • Dnes sme Vám emailom poslali všetky materiály, ktoré  mali byť predložené podľa pôvodného programu.  Žiadame Vás pred  spustením hlasovania o ich pripomienkovanie, prípadne doplnenie o nové návrhy v termíne do 5.10.2020 na e-mail: info@infoslovak.sk
  • 6.10.2020 Vám zašleme tieto materiály znova so zapracovanými pripomienkami spolu s hlasovacím formulárom, v ktorom budeme hlasovať formou Per rollam, podľa programu valného zhromaždenia.
  • Potvrdením prijatia tohto e-mailu sa stávate zaregistrovaným účastníkom Valného zhromaždenia AiCES 2020.

Plán činnosti a rozpočet AiCES 2021 Revízna správa AiCES_ 2020 Správa o činnosti AiCES 2020 Správa o stave členskej základne AiCES_ 2020 Správa_plnenie_a_úprava_rozpočtu_AiCES_k_31,8,2020 Správa_plnenie_a_úprava_rozpočtu_AiCES_k_31,12,2019

Dobrou správou zostáva konanie VII. ročníka Kolokvia turistických informačných centier aj keď len online formou

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a prijatých vládnych opatrení k 1.10.2020 ku COVID-19 sme boli nútení urobiť zmeny termínu a formy organizácie aj pre VII. Kolokvium AiCES, ktoré bolo plánované taktiež na 6.10.2020 v Banskej Bystrici, a to prezenčnou formou za účasti prezentujúcich a prihlásených účastníkov.

Súčasná situácia potvrdzuje, že zvolená téma kolokvia „Vplyv krízových situácií na činnosť informačných centier“ je nanajvýš aktuálna a dôležitá pre ďalšie fungovanie TIC. Keďže prezenčná forma kolokvia je úzko naviazaná a závislá od epidemiologickej situácie a opatrení s tým súvisiacich, rozhodli sme sa pripraviť kolokvium ONLINE formou, ktorej sa nakoniec môže zúčastniť väčší počet účastníkov a nie je priamo závislá od prijatých vládnych opatrení a akýchkoľvek nepredvídateľných zmien.

Kedy sa uskutoční  VII. ročníka Kolokvia ?

Termín ako aj spôsob pripojenia sa na toto toto online podujatie Vám čoskoro upresníme. Momentálne pracujeme na získaní potrebných nahrávok od prezentujúcich a technickom zabezpečení realizácie, aj pre nás, novej výzvy.

Veríme, že túto krízovú situáciu spoločne prekonáme a budeme mať príležitosť sa stretnúť aj osobne. #snamisanestratite

S pozdravom,

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

prezidentka Asociácie informačných centier Slovenska

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic