V. ročník Kolokvia pre TIC

V. ročník Kolokvia pre TIC

V. kolokvium AiCES úspešne za nami. 

Asociácia informačných centier Slovenska zorganizovala už V. ročník Kolokvia pre turistické informačné centrá. Kolokvium sa tento rok uskutočnilo 12. októbra   Nitre za prítomnosti generálneho riaditeľa sekcie CR MDaV SR Ing. Zoltána  Kovácsa. Ten osobne vyjadril podporu nielen asociácii a jej členom, ale ocenil i prácu turistických informačných centier a ich dôležitú úlohu pri rozvoji cestovného ruchu na Slovensku.

Témou kolokvia boli nové príležitosti pre sektor turistických informačných centier, predovšetkým pri vytváraní nových partnerstiev a väčšej transparentnosti činnosti profesijnej organizácie AiCES a jej členskej základne. K tomu by mala prispieť predovšetkým nová, moderná webová stránka, ktorá tu bola   prezentovaná a oficiálne spustená. Nový web by mal umožniť TIC, ktoré sú  našimi členmi, efektívnejšiu prezentáciu svojich služieb a aktivít s prepojením  na GoogleMaps a internetové vyhľadávače. Nová webová stránka by mala umožniť návštevníkom jednoduchšie a rýchlejšie vyhľadávanie TIC, ktoré v cieľovom mieste svojho záujmu potrebujú.

Súčasťou novej webovej stránky sa stal aj nástroj sprístupňovania informácií pre cudzincov DanubeCompass, ktorý prehľadne prezentuje aktuálne informácie, o ktoré majú imigranti a zamestnávatelia tradične veľký záujem. Informácie sú rozdelené do 5-tich základných cyklov „životných situácií“: Príchod a pobyt, Práca a podnikanie, Každodenný život, Zdravotníctvo a Výučba slovenčiny. V každej tematickej oblasti sú popísané jednotlivé kroky a prístupy k  tlačivám a formulárom, sprostredkované sú priame kontakty na verejné a súkromné inštitúcie, ktoré poskytujú služby pre migrantov. Prostredníctvom projektu DanubeCompass sa otvára pre naše turistické informačné centrá nová cieľová skupina návštevníkov – migranti. Po úspešnom zapojení sa našich členov do súťaže TURISTPROPAG, organizovanej A.T.I.C. ČR v minulom roku, sme vyhlásili novú súťaž pre TIC „O najsympatickejšie TIC Slovenska“, ktorá bude prebiehať v letnej turistickej sezóne 2019 a domáci a zahraniční návštevníci budú mať možnosť hodnotiť jednotlivé informačné centrá.

Ocenenie AiCES

Viac fotografií nájdete vo Fotogalérií TU.