V Nitre sa uskutoční stretnutie členov SR a DR AiCES

V Nitre sa uskutoční stretnutie členov SR a DR AiCES

Hlavnou témou stretnutia bude príprava už VII. Kolokvia AiCES 

Zasadnutie členov správnej a dozornej rady AiCES sa bude konať dňa 14.09.2020 o 10.30 hod. v Nitre v zasadačke hotela Riverside. Posledné  stretnutie členov SR a DR AiCES sa konalo 26.8.2020 online formou.

Program :

1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok
2. Príprava kolokvia a VZ 6.10.2020 v Banskej Bystrici
3. Rôzne

Po stretnutí Vám prinesieme aj krátky článok o výsledkoch a zápisoch z porady.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                                Váš tím AiCES,                                              Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady

 

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic