Usmernenia AiCES pre členov k schéme pomoci

Usmernenia AiCES pre členov k schéme pomoci

Vážení členovia asociácie,

ešte sme sa nestihli spamätať z dôsledkov prvej vlny pandémie a je tu opätovné vyhlásenie núdzového stavu.

Aj počas druhej vlny pandémie ste nútení v súlade s dodržiavaním epidemiologických opatrení za účelom zamedzenia šírenia COVID-19 zatvárať svoje prevádzky. V tejto situácii je veľmi dôležité, aby sme spoločne riešili problémy spojené s krízovou situáciou.

Pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR spracovávame kritéria, na základe ktorých by mali byť jednotlivé TIC zaradené do schémy štátnej pomoci.

Z tohto dôvodu sme vás už vopred kontaktovali a zisťovali, do akej miery máte špecifikovanú činnosť prevádzky informačného centra v zakladajúcich dokumentoch (organizačný poriadok, zriaďovacia listina, stanovy, Informačná činnosť – ako voľná živnosť v živnostenskom liste….), ktoré by mohli byť od Vás požadované zo strany ministerstva, odboru živnostenského podnikania, prípadne iných inštitúcií. Na základe od vás získaných údajov sme spracovali dve tabuľky.

V tabuľke č. 1 sme zosumarizovali jednotlivé informačné centrá, k nim prislúchajúcu organizačnú formu a dokumenty, v ktorých by mala byť oficiálne zapísaná činnosť informačného centra (či už ako turistické informačné centrum, mestské informačné centrum, informačné centrum, informačná kancelária…). Ak tieto dokumenty nemáte v poriadku alebo v nich nie je uvedená činnosť TIC/MIC/IC, mali by ste si ich na základe našich odporúčaní doplniť, a to z dôvodu, aby ste aj v budúcnosti mohli byť riešení v schéme štátnej pomoci, prípadne iných inštitúcií.

V tabuľke č. 2 je zoznam informačných centier s presným názvom, kontaktom, identifikačným číslom organizácie a organizačnou formou.

Aktualizácia 16.12.2020

Tabuľky boli odstránené, aktuálna tabuľka sa nachádza v sekcií na stiahnutie- aktuálny zoznam členov AiCES

Chcem vás požiadať o kontrolu vašich údajov, nakoľko budú použité ako oficiálny dokument pre schému štátnej pomoci a prípadné nepresnosti nám hneď oznámili. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím svojich tútorov z asociácie a sledujte aktuálne informácie na webe aices.sk.

Zároveň vás chcem požiadať, aby ste si na svojich webových stránkach zverejnili informáciu o dočasnom uzatvorení prevádzky, prípadne o obmedzených otváracích hodinách resp. obmedzenom poskytovaní informácií prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, pokiaľ možno v nasledovných formátoch:

– TIC je zatvorené a v dobe mimoriadnych opatrení NEPOSKYTUJE informácie telefonicky a ani e-mailom

– TIC je zatvorené a v dobe mimoriadnych opatrení POSKYTUJE informácie telefonicky a e-mailom

– TIC je otvorené v mimoriadnych (prípadne bežných) prevádzkových hodinách

Priložený oznam bude takto zverejnený aj na web stránke AiCES, je preto dôležité, aby ste skutočný stav o Vašej prevádzke mali aktuálny na vašich weboch.

Ďakujem za Vašu súčinnosť a prajem veľa síl a trpezlivosti.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                                Váš tím AiCES,                                             PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., prezidentka AiCES

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic