Stretnutie správnej a dozornej rady AiCES v Nitre

Stretnutie správnej a dozornej rady AiCES v Nitre

S nami sa nestratíte….sme s Vami aj v roku 2020

Dňa 11.2.2020 sa uskutoční pravidelné pracovné stretnutie správnej a dozornej rady AiCES v Nitre.

Kvôli nepriaznivému počasiu sa stretnutie predbežne presúva na 20.2.2020

Preberať sa budú rôzne témy, no prioritne pôjde o témy:

  • rozdelenie úloh na základe plánu činnosti vyplývajúcich z valného zhromaždenia
  • realizácie súťaže popularity TIC pre rok 2020
  • školenia pre TIC
  • predbežná príprava miesta a zabezpečenia najbližšieho kolokvia a VZ v októbri 2020 v Banskej Bystrici
  • dizajnmanuál AiCES
  • rôzne

Po stretnutí Vám prinesieme aj krátky článok o výsledkoch a zápisoch z porady.

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame                                                                                                                                                               Váš tím AiCES