Ako ďalej? Predstavujeme Vám náš nový web a ctených partnerov!

Ako ďalej? Predstavujeme Vám náš nový web a ctených partnerov!

Vitajte na nových stránkach Asociácie informačných centier Slovenska! 

Zámerom novej webovej stránky AiCES je poskytovať domácim a zahraničným návštevníkom dôležité informačné body a návody, ako sa ďalej dostať k turistickým informačným centrám, ktoré poskytujú kvalitné a overené informácie z cestovného ruchu.  Zároveň vytvára priestor pre propagáciu a prezentáciu jednotlivých členov AiCES, ich činností, produktov a partnerov.

Spoluprácu s partnermi si ako asociácia zakladáme na obojstrannej výhodnosti. Našou snahou je spoločne s členskou základňou vytvárať zaujímavú ponukuodprezentovať sa ako spoľahliví partneri pre firmy a inštitúcie, a tak získať dostatok finančných prostriedkov, prípadne benefitov pre svoju činnosť a kvalitnejšie podmienky pre rast členskej základne asociácie (AiCES). Partneri nám prinášajú cenné rady a poznatky, čím zlepšujú manažment celého sektoru turistických informačných centier.

Pre partnerov zase spolupráca s asociáciou, ako neziskovým sektorom, prináša novú motiváciu, lojálnosť a pozitívne vnímanie z pohľadu verejnosti.

 

S partnerskou organizáciou A.T.I.C. ČR spolupracujeme vyše 20 rokov a vzájomná výmena skúsenosti a poznatkov pomáha budovať v oboch krajinách silný sektor turistických informačných centier postavený na československej tradícii.

 

 

 

Spolupráca so Sekciou cestovného ruchu MDaV SR sa zase v súčasnosti začína kreovať pri riešení existenčne dôležitých úloh zameraných na udržateľnosť a rozvoj sektoru TIC na Slovensku.

 

Ďalším dôležitým a dlhodobým partnerom asociácieje Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v projekte budovania informačno-predajných miest na diaľničných privádzačoch. Momentálne 3 miesta na hraničných prechodoch sú zároveň našimi mimoriadnymi členmi a tvoria dôležitú súčasť informačnej siete cestovného ruchu SR.

 

S Ústavom etnológie Slovenskej akadémie viedby sme radi oficiálne spustili nový virtuálny sprostredkovateľ informácií pre imigrantov na Slovensku pod názvom Danube Compass.  Mobilná a online aplikácia bola vybudovaná v rámci projektu DRIM, ktorý realizuje Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied s finančnou podporou Programu EÚ. Platforma sprostredkovania verejných služieb pre cudzincov a  zamestnávateľov prichádza na Slovensku v momente zvýšeného dopytu po pracovnej sile. Procesy zamestnávania cudzincov v jednotlivých inštitúciách a na rôznych úlohách sú menej známa oblasť verejných politík na Slovensku, ktorej transparentnosť by sme radi podporili aj prostredníctvom našich turistických informačných centier.

 

 

 

 

Spolupráca v internetovom priestore sa v súčasnosti realizuje s firmami TheBricks  s.r.o.Panogo s.r.o. TheBricks sa podieľa na tvorbe novej stránky asociácie, ktorú plánujeme do budúcnosti využívať ako hlavný komunikačný kanál medzi návštevníkmi, obyvateľmi Slovenska a turistickými informačnými centrami. Firma Panogo s.r.o. pomáha asociácii a jej členov zorientovať sa vo svete internetového prehliadača Google a príprave virtuálnych prehliadok.

Našou snahou do budúcnosti pokračovať v hľadaní nových partnerov, ktorých spoločným záujmom na jednej strane je dobre a kvalitne poskytnutá služba, a na druhej strane spokojný návštevník Slovenska…

Tím AiCES