Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov #ObjavUdržateľnéSlovensko

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov #ObjavUdržateľnéSlovensko

Špania dolina sa rozvíja správnym smerom, nové atrakcie sú toho skvelým príkladom. Udržateľný cestovný ruch je rozumnou voľbou. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či Kremnica. Špania dolina však za nimi v ničom nezaostáva.

V bývalej baníckej dedinke, v Španej Doline, pribudli na jeseň tri nové pozoruhodné turistické jedinečnosti. Tie môžeme smelo zaradiť k prírodnému a udržateľnému turizmu.

Unikátna scenéria Španej Doliny upúta každého turistu. Foto: Gabriel Antal

Špaňodolinský banský vodovod

Počuli ste už o „Špaňodolinskom banskom vodovode“? Práve tejto stavbe sa venujú nové informačné tabule, na ktorých sú uvedené fakty o vodovode a o „stupe“ – baníckom zariadení na drvenie horniny. Texty na tabuli sú napísané v slovenčine a v angličtine spolu s výstižnými obrázkami. Umiestnené sú na západnej fasáde Baníckej krčmy v centre obce.

Informačné tabule umiestnené na fasáde Baníckej krčmy boli odhalené detskými “permoníkmi”. Foto: RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD.

Druhou novinkou je replika stupy, ktorá bola uvedená do prevádzky na jeseň za asistencie špaňodolinských permoníkov. Stupa fungovala na vodný pohon, pričom voda pritekala úzkym žľabom na vodné koleso, ktoré sa roztočilo.

Replika stupy v Španej Doline. Foto: RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD.

Na hriadeli kolesa (dlhý, úzky valec, ktorý prenáša rotačný pohyb) sú drevené výčnelky, tzv. palce, ktoré pri otáčaní slúžia na nadvihovanie tĺkov (zvislých hranolov), ktoré drvia vyťaženú horninu (rudu) na menšie a jemnejšie časti.

Náučný chodník Banskou dolinou

Treťou turistickou zaujímavosťou je nový „Náučný chodník BANSKOU DOLINOU“, ktorý je súčasťou 1. etapy Barborskej cesty. Nachádzajú sa na ňom informačné tabule, pričom chodník návštevníkov dovedie do obce Špania Dolina.

Na trase náučného chodníka sa nachádzajú viaceré informačné tabule. Foto: RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD.

Okrem prírodného typu horského reliéfu návštevníci z tohto chodníka uvidia aj antropogénne formy reliéfu po bývalej banskej činnosti, ako napr. haldy, systém odvodňovacích a prívodných kanálov, či bezpečné odkaliská, ktoré sú pravidelne monitorované pracovníkmi Rudných baní, š.p. a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

Haldy sutiny po banskej činnosti. Foto: RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD.

Viete, kto sú permoníci?

Permoník, to nie je hocikto. Podľa baníckych povestí sú to duchovia nerastov, pokladov, skál, poddaní panovníka podzemia ríše mocného Permona, ktorý má v banských štôlňach svoje banské kráľovstvo.

Vyzerajú podobne ako škriatkovia, ktorých poznáme z rozprávok. Oblečenie majú podobné, ako mávali baníci v dávnych dobách. Topánky s drevenou podrážkou, banícku halenu so širokým golierom a kus kože priviazaný okolo bokov. Na hlave majú permoníci špicatú kapucňu, pomocou ktorej sa môžu urobiť neviditeľnými, kedykoľvek sa im zachce. Stačí pretiahnuť kapucňu cez tvár a permoník zmizne. Všetko vidí, všetko počuje, ale pre ľudské oko je neviditeľný. A rovnako ako baníci v tých dávnych dobách, nosí každý permoník na palci zavesený kahanec naplnený kúzelným olejom, ktorý nikdy nevyhorí.

Permoníci sú veľmi čulí a oprašujú ukryté poklady, opravujú rozpukané skaly a razia cestu podzemnými chodbami. Keď permoník zaťuká na skalu svojim strieborným kladivkom, skala sa pred nim poslušne otvorí. A keď skalou prejde, skala sa za nim zase zavrie.

Naše zhodnotenie

Tip na túto zaujímavú lokalitu sme dostali od tímu pracovníkov Informačného centra Banská Bystrica.  Tieto texty vychádzajú z článku “Tri ďalšie jedinečnosti prírodného turizmu – Špania Dolina (stredné Slovensko)”, ktorého autorkou je RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD. zo Slovenskej agentúry životného prostredia z Banskej Bystrice, ktorá publikuje príklady dobrej praxe z udržateľného turizmu na samotnej webstránke. Nájdete tam skvelé príklady udržateľného CR, rozvoja regiónov, starostlivosti o krajinu či ďalšie témy prírodného turizmu. Za poskytnutie článku a fotografií jej veľmi pekne ďakujeme.

Špania dolina umiestnená v nádhernej scenérií a s úžasnou históriou má obrovský potenciál pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu. V týchto troch nových turistických zaujímavostiach Španej Doliny je spojená príroda, krajina, baníctvo, história i pamiatky. Viaceré pôvodné banícke obydlia zmenili svoju funkciu z obytnej na rekreačnú. V Španej doline naozaj netreba stavať megalomanské stavby a atrakcie, aby zaujala niečím extra výnimočným. Sama príroda a poctivá práca ľudí urobili z tohto miesta unikát.  Navštívte Španiu dolinu a presvedčte sa sami o jej výnimočnosti.

Nová funkcia viacerých stavieb prispieva k rozvoju udržateľného turizmu. Foto: RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD.

Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko sa rozvíja pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR

Pridajte sa k nám a zašlite nám aj vy tipy na zaujímavé miesta a podniky do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko

                                                               

                                                             Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES                                                                                     

Najnovšie články: