Septembrové online stretnutie členov AiCES

Septembrové online stretnutie členov AiCES

         Pozývame vás na septembrové online stretnutie členov AiCES

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať na v poradí tretie online stretnutie TIC – členov AiCES, dňa 14.9.2022 o 13.00 hod. Veríme, že letná sezóna bola úspešná a budeme sa môcť pobaviť aj na túto tému.

Tak ako sme sa dohodli na stretnutí správnej a dozornej rady AiCES v Nitre, súčasťou programu online stretnutí AiCES bude vždy aj uvedenie príkladu dobrej praxe.

Tentokrát sa nám predstaví Informačné centrum z Ružomberka so svojim produktom, Turistickým pasom.

Pozvánka s linkom je vám zaslaná mailom.

Program

1. Kolokvium AiCES, príležitosti, témy, diskusia
2. Príklad dobrej praxe, Turistický pas Ružomberok
3. Diskusia. Ako dopadla letná sezóna v konkrétnych destináciách CR, vaše dojmy a rady čo možno zlepšiť.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím, zašlite mi ich vopred.
V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými  kolegami.

                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: