Projekt Včelí kRaj získal uznanie poroty Ceny Rady Európy. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Projekt Včelí kRaj získal uznanie poroty Ceny Rady Európy. #ObjavUdržateľnéSlovensko

Slovenský projekt Včelí kRaj získal uznanie medzinárodnej poroty Ceny Rady Európy 2020/2021. #ObjavUdržateľnéSlovensko 

Včelí kRaj je projektom občianskeho združenia kRaj. Jeho cieľom je informovať o význame včiel a opeľovačov pre kRajinu.

Podľa správy Ministerstva životného prostredia SR bol projekt bol ocenený za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom.

Mladí včelári sú budúcnosťou Slovenska. Zdroj: FB Ministerstvo životného prostredia SR/Archív Včelí kRAJ

Cieľom projektu je budovanie udržateľnej krajiny formou ochrany opeľovačov a zabezpečením opeľovacej činnosti včelami a prispieva k zachovávaniu včelárstva najmä v regiónoch Malohontu a Gemera.

Občianske združenie vybudovalo vzdelávacie centrum a prevádzkuje dve jedinečné vzdelávacie včelnice určené širokej laickej i odbornej verejnosti, ktoré predstavujú nový, vzorový a replikovateľný model otvorenej včelnice počas celého roka, kde sa konajú zážitkové programy pre všetky typy škôl, od materských škôl až po univerzity.

Taktiež sa tu organizujú kurzy včelárstva pre začiatočníkov a bezplatné ročné včelárske kurzy pre dlhodobo nezamestnaných s poskytnutím materiálnej pomoci. Okrem iného realizuje projekt Férový med, venuje sa sociálnemu podnikaniu zameranému na výrobu včelích produktov a včelárskeho vybavenia. Do svojej činnosti zapája aj marginalizované skupiny a ľudí s mentálnym a fyzickým hendikepom.

Zdroj: FB Ministerstvo životného prostredia SR/Archív Včelí kRAJ

Projekt Včelí kRAJ s cenou za krajinu

Projekt vyhral v roku 2020 Cenu za krajinu, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP. Víťaz zároveň postupuje na európsku úroveň s názvom Cena Rady Európy za krajinu. Pravé na európskej úrovni získal projekt Včelí kRAJ špeciále uznanie.

Zdroj: FB Ministerstvo životného prostredia SR/Archív Včelí kRAJ

Projekt Včelí Kraj je skvelým príkladom pre iniciatívu #ObjavUdržateľnéSlovensko. Aj na práci podobných združení, jednotlivcov či podnikateľov vidíme, akým smerom sa Slovensko môže uberať do budúcnosti. Cesta udržateľného rozvoja je tu na prvom mieste. Bonusom k tomu ešte je, že tento projekt sa rozvíja v menej rozvinutých regiónoch ako Malohont a Gemer.

Cena za krajinu je čestným vyznamenaním, ktorého cieľom je oceniť koncepcie alebo opatrenia implementované miestnymi orgánmi, ich zoskupeniami, alebo pozoruhodné projekty mimovládnych organizácií v oblasti trvalo udržateľnej ochrany, manažmentu a plánovania krajiny.

Ak poznáte podobné združenie, výborný projekt či šikovné koncepcie, prihláste sa do súťaže aj vy s vašim nápadom. Ďalší, v poradí už siedmy ročník národnej ceny bude vyhlásený v marci 2022.

Zdroj: FB Ministerstvo životného prostredia SR

Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko sa rozvíja pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR

Pridajte sa k nám a zašlite nám aj vy tipy na zaujímavé miesta a podniky do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko

                                                               

                                                             Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES                                                                                     

Najnovšie články: