Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko zabojuje o Európsku cenu za podporu podnikania

Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko zabojuje o Európsku cenu za podporu podnikania

Podarilo sa nám prihlásiť projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko do európskej súťaže na podporu podnikania. #snamisanestratite

Asociácií informačných centier Slovenska sa podarilo prihlásiť unikátny česko-slovenský projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko do súťaže Európska cena za podporu podnikania. Prihláška bola podaná za kategóriu Podpora udržateľnej transformácie.

Porota oceňuje projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú udržateľnú transformáciu a environmentálne aspekty, ako je obehové hospodárstvo, klimatická neutralita, čistá energia, efektívne využívanie zdrojov alebo biodiverzita, napríklad prostredníctvom udržateľného rozvoja zručností a sprostredkovateľských iniciatív, ako aj prostredníctvom financovania.

Ako vznikol tento projekt?

Členovia správnej a dozornej rady Asociácie informačných centier Slovenska (AiCES), ktorá združuje viac ako 56 infocentier v krajine sa už v roku 2020 dohodli na spoločnom smerovaní asociácie k propagácii udržateľnosti a k snahe zaviazať sa k šetrnému správaniu voči prírode. Jednoducho povedané byť viac EKO. Začiatkom roka 2021 sa začala rodiť vďaka nášmu novému partnerovi z Českej republiky, spoločnosti EKOTEMA nová spolupráca s názvom #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Zo slova #ObjavUdržateľnéSlovensko sa stal jedinečný identifikátor našej spolupráce a zároveň názov projektu. Uvedomovali sme si, že udržateľnosť nie je len o separovaní či nevytváraní zbytočného odpadu. Jedná sa tu o celkový pohľad na problematiku (nevytváranie neudržateľných projektov, budovať v súlade s prírodou, obmedziť megalomanské stavby, nepreťažovať prírodu, zaviesť eko princípy na pracovisku…).

Zadanie a smerovanie projektu bolo jasné

Naše zadanie bolo jasné. Turisti zo zahraničia, ale aj domáci navštevujú Slovensko aj kvôli nádhernej prírode.  Našou zodpovednosťou je preto zachovať tieto hodnoty aj pre ďalšie generácie.  Príroda nás obdarovala nesmiernou krásou, nezničme si ju. 

Rozhodli sme sa preto o cielené poukazovanie na menej známe lokality, atraktivity či
podniky, ktoré podporujú udržateľný cestovný ruch. Vďaka členskej základni AiCES sa do tohto projektu zapojili už takmer všetky regióny a posielajú nám rôzne tipy na reportáže a články. Práve s našim unikátnym česko-slovenským projektom sa nám to výborne darí. Niektoré články dokonca kolegovia z Čiech uviedli aj na českom webovom portály envimagazin.cz, čo mnohí ocenili ako skvelú možnosť propagácie v zahraničí.

   

V prípade, že by sa projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko stal víťazom slovenského kola, dostal by možnosť prezentovať sa na európskom trhu. Postupujúce dva slovenské projekty dostanú pozvánku na záverečnú konferenciu v, preplatené náklady na letenku a ubytovanie.

Čo je EEPA?

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je odmeniť výnimočné projekty a iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Ocenenia majú tiež za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

 

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: