Staňte sa najpopulárnejším TIC na Slovensku!

Staňte sa najpopulárnejším TIC na Slovensku!

AiCES pripravuje I. ročník prestížnej internetovej ankety o najpopulárnejšie TIC Slovenska

Vážené kolegyne, kolegovia,

V súlade so schváleným plánom činnosti AiCES na rok 2019, si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri  Realizácii súťaže popularity TIC pre rok 2019. Táto súťaž prebieha v Čechách niekoľko rokov a prináša veľmi dobré výsledky. Bližšie informácie nájdete v prílohe – Oslovenie TIC -anketa popularity

 • Každé informačné centrum bude mať na uvedenom portáli svoju vlastnú profilovú kartu, ktorá bude obsahovať:

  1. sekciu základných informácií o TIC

  – názov, adresa, kontakty atď.

  2. galériu získaných certifikátov a ocenení

  – profesijný certifikát

  3. galéria fotiek (interiér a exteriér TIC + foto mesta)

  1x interiér TIC – na šírku

  1x exteriér TIC – na šírku

  1x výhľad na mesto (námestie, panoráma) – na šířku

  4. galéria propagačných materiálov TIC

  – skladačky, DL, brožúry, sprievodcovia, hry, pexesa, hracie karty

  – mapy, pohľadnice, kalendáriky, leporela, turistické vizitky apod.

  – zľavové karty návštevníka, virtuálne prehliadky, mestské noviny a pod.

Anketa Vám dáva tiež jedinečnú možnosť predstaviť svoje TIC a jeho ponuku na portáli s vysokou dennou návštevnosťou.

 • Dotazník na vyplnenie nájdete v prílohe – Anketa popularity TIC-dotazník Vyplnený dotazník posielajte mailom na info@infoslovak.sk
 • Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku.

                                                                                                                      Váš tím AiCES