Pridajte sa k AiCES a čerpajte výhody členstva. #snamisanestratite

Pridajte sa k AiCES a čerpajte výhody členstva. #snamisanestratite

Nebuďte v tom sami. Vstúpte do profesijnej organizácie, ktorá vás zastreší. Staňte sa členom AiCES a využívajte výhody.

Asociácia informačných centier Slovenska pôsobí v sektore cestovného ruchu už viac ako 29 rokov. Za ten čas sme spolupracovali na viacerých projektoch, no našou hlavnou úlohou je spájať turistické informačné centrá na Slovensku.

Dbáme o zlepšovanie sa vo vzájomnej koordinácii pri poskytovaní služieb turistom na základe súčasných svetových štandardov. Touto formou tak pomáhame zdokonaľovať situáciu v slovenskom cestovnom ruchu.

Členstvo v našej organizácii prináša výhody v podobe participácie na jednotných stratégiách rozvoja, zdieľania a rozširovania zručností a know-how, vrátane školení v najnovších trendoch a možnostiach propagácie vašej turistickej lokality.AiCES-pomoc-pri-smerovani-infocentier-www.aices.sk-školenia-tic

Ak sa ešte len chystáte vytvoriť si infocentrum, prípadne infocentrum prevádzkujete už niekoľko rokov aj vy sa môžete stať  súčasťou jednotnej organizácie.  Spolupracujeme aj so sekciou cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR a ďalšími odborovými organizáciami zastupujúc všetkých svojich členov pri vytváraní nových koncepcií a metodík a obhajovaní spoločných záujmov. Spoločný hlas infocentier je pre presadenie nových postrehov a návrhov nevyhnutný.

Výhody členstva v AiCES

 • metodická pomoc pri zriaďovaní a prevádzkovaní TIC – Metodická príručka pre TIC na Slovensku 
 • ochrana práv a spoločné presadzovanie oprávnených záujmov turistických informačných centier (TIC) v oblasti CR
 • príležitosť byť priamo, alebo nepriamo zainteresovaný pri riešení otázok v cestovnom ruchu, ktoré sa TIC dotýkajú, od miestnej až po národnú úroveň
 • príležitosť byť priamo zainteresovaný pri riešení otázok prevádzkovania TIC v akejkoľvek forme Analytická štúdia Sektoru TIC na Slovensku 
 • odborné školenia a vzdelávanie pracovníkov TIC
 • sprostredkované členstvo vo Zväze cestovného ruchu SR
 • každé členské infocentrum má prideleného svojho tútora, ktorý je infocentru nápomocný pri riešení rôznych problémov

Používanie loga AICES

 • logo AICES na Slovensku predstavuje značku kvality, ktorá je garantuje splnenie Profesijného technického štandardu pre TIC platný v medzinárodnom merítku- Profesijný (technický) štandard pre činnosť turistických informačných centier (TIC)
 • získanie práva umiestnenia registrovanej značky – loga AICES na prevádzke TIC, čo zvyšuje jeho imidž u klientov, keďže sa s týmto logom stretávajú u viacerých TIC a na produktoch AICES doma i v zahraničí
 • príslušnosť k certifikovanej sieti TIC na území Slovenska

Propagácia a reklama

 • spoločná propagácia TIC na národnej a medzinárodnej úrovni
 • web stránka AICES (www.infoslovak.skwww.aices.sk), FB, Instagram, kde má každé informačné centrum možnosť prezentácie
 • tlačené propagačné materiály (propagačné letáky – zoznamy členov)
 • publikovanie kontaktov, aktivít v tlači, rozhlase, TV, internetových médiách

Prihláste sa za člena AiCES ešte dnes

Poznáte náš nový projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko?

Zapojte sa s nami aj vy do podpory udržateľného rozvoja, šetrného cestovného ruchu a ekologickej osvety v slovenských regiónoch a turistických centrách prostredníctvom výzvy #ObjavUdržateľnéSlovensko. Jedná sa o jedinečný česko-slovenský projekt, ktorý si začína budovať silné meno. Záštitu nad rozvojom tejto iniciatívy nám udelilo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Ako na to? Odprezentujte sa, poukážte na zaujímavé, nepoznané prírodné lokality či miestnych remeselníkov. Pomôžte aj vy cestovnému ruchu v rozvoji tou správnou udržateľnou cestou. Jednoducho dajte o sebe vedieť celému Slovensku. 

Pridajte sa k nám a zašlite nám aj vy tipy na zaujímavé miesta a podniky do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko                    

Potrebuje viac informácii, či máte pre nás zaujímavé tipy na zlepšenie chodu našej asociácie?

Neváhajte sa nám ozvať a my vám radi poradíme či zodpovieme vaše otázky. AiCES každoročne vypracováva plán činnosti, zabezpečuje pre svojich členov rôzne školenia či inú formu vzdelávania. Aj vy môžete ovplyvniť vašou aktívnou činnosťou chod asociácie.

Lobujeme za práva infocentier na tých najvyšších miestach. Aj vďaka tomu sa počas korona krízy do schémy pomoci pre cestovný ruch dostali aj informačné centrá a dodnes tak môžu čerpať finančné prostriedky za dopady krízy. Doba sa mení a podľa toho sa prispôsobuje aj chod samotnej AiCES. Nebuďte v tom sami a staňte sa súčasťou národnej siete turistických informačných centier.

 

                                                             Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES