Prezrite si výsledky pasportizácie AiCES a prieskumu COVID-19. Ako dopadol rok 2020?

Prezrite si výsledky pasportizácie AiCES a prieskumu COVID-19. Ako dopadol rok 2020?

Dokumenty k Valnému zhromaždeniu AiCES 2021. Ako dopadli výsledky pasportizácie za rok 2020? Prezrite si aj sumár prieskumu COVID-19 v členských infocentrách.  #snamisanestratite

Asociácia zastrešuje a prezentuje názory 56 turistických informačných centier, snaží sa o ich metodické usmernenie a nastavuje ich medzinárodne porovnateľný štandard v oblasti poskytovaných služieb. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby mala prehľad o dianí v členskej základni.

Prieskumu sa zúčastnilo 51 z 56 členských TIC. Realizovaný bol v máji 2021, pričom sledovaným obdobím bol rok 2020, sledovaným javom bol technický profesijný štandard TIC.

Prezrite si samotnú prezentáciu s výsledkami za sledované obdobie.

Prezentácia pasportizácia 2020

 

Situácia a opatrenia súvisiace s pandémiou ovplyvnili aj činnosť turistických informačných centier na Slovensku. Ako teda dopadol prieskum COVID-19?

Odvetvie cestovného ruchu, ktorého sú súčasťou, je poznačené azda najviac. Jednotlivé profesijné zväzy v tomto odvetví komunikujú svoje potreby smerom k vláde a podobne je to tak aj v prípade Asociácie turistických informačných centier Slovenska.

Aké sú však výsledky prieskumu u zúčastnených, môžete nájsť priložené v prezentácii pod týmto článkom.

Prieskum COVID-19

Prezentácia COVID 20_prieskum

   

                                                               Váš tím AiCES.                                                                                                                                                                                 

Najnovšie články: