Pre NDS začína zima už v júni

Pre NDS začína zima už v júni

Pre Vašu pohodlnú a bezpečnú jazdu po Slovensku je už všetko zabezpečené. 

Ako sa na zimu pripravuje náš hlavný partner? Ak aj vy cestujete často po diaľnici či už do práce, alebo na dovolenku, pamätajte na to, že bezpečnosť je prvoradá.

Hoci zima podľa kalendára začína 21. decembra, pre NDS štartuje už v letnom období. Sklady s chemickým posypovým materiálom začíname plniť v dostatočnom predstihu už od júna, aby sme zabezpečili v zime zjazdnosť všetkých spravovaných komunikácií. Tohto roku sme nakupovali posypový materiál najlacnejšie za posledné tri sezóny.

 

Povinnosť zjazdnosti ruka v ruke s povinnosťou predzásobenia 

Spotreba posypovej soli za posledné tri zimné sezóny stále rástla vzhľadom na rôzny priebeh zimy v rôznych lokalitách Slovenska a pribúdajúce nové spravované úseky. Najviac sa zvyšovala spotreba na severe Slovenska, v okolí Košíc a Zvolena.

V rámci zabezpečenia plnohodnotnej posypovej služby na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe NDS si na každú ďalšiu sezónu kladieme ako dôležitú povinnosť predzásobenie posypovými materiálmi na 80 % kapacity skladov, čo je cca 22.800 ton, a to najneskôr do konca októbra príslušného kalendárneho roka. Na najbližšiu sezónu si túto úlohu NDS už splnila v predstihu, a to vytvorením zásob vo výške 14,8 tis. ton posypovej soli do – 6°C a 8 tis. ton posypovej soli do – 34°C. V súčasnosti prebieha doplnenie zásob na 100 % kapacít skladov. Celkovo je v tomto v zimnom období nákup chemického posypového materiálu do -6°C zabezpečený predovšetkým prostredníctvom komoditnej burzy.

 

Cena nákupu klesla

NDS s cieľom optimalizovať pomer rastúcej spotreby posypovej soli za posledné obdobie k jej nákupnej cene využila už v zimnej sezóne 2017/2018 najmä možnosť nákupu posypovej soli aj cez Komoditnú burzu Bratislava (KBB). Výsledkom je pokles celkovej nákupnej ceny posypovej soli do – 6°C na 66,77 € za tonu.

 

Cestári v plnom nasadení pri zabezpečovaní údržby diaľnic

Operačný plán zimnej údržby

Na Slovensku je správa diaľnic a rýchlostných ciest rozdelená medzi 15 stredísk /SSÚD a SSÚR/, ktoré sú situované v ich blízkosti. Keďže na celom Slovensku sa obdobie zimy rôzni svojimi poveternostnými podmienkami, každé stredisko spravuje svoje úseky podľa iných, špecifických kritérií. K tomu slúži Operačný plán zimnej údržby, ktorý každý rok pred sezónou vypracujú vedúci stredísk. Je v ňom zahrnuté komplexné riadenie údržby, systém striedania zamestnancov, kritické úseky a charakter daného územia, ale aj telefónne čísla na záchranárov a mnoho ďalších dôležitých vecí k operatíve, aby aj verejnosť bola rýchlo informovaná o zjazdnosti na cestách. Dôraz pri ich tvorbe sa kladie najmä na pohotovostný režim – vyraziť včas na kritické miesta v plnom nasadení.