AKTUALIZOVANÉ Pokračovanie čerpania štátnej pomoci pre infocentrá v rámci III. etapy za rok 2021

AKTUALIZOVANÉ Pokračovanie čerpania štátnej pomoci pre infocentrá v rámci III. etapy za rok 2021

AiCES vám prináša nové informácie ohľadom pokračovania III. etapy štátnej pomoci pre infocentrá ( referenčné obdobie 1.9.-31.12.2021)

 

Aktualizované 21.3.2022

Vážené kolegyne, kolegovia, chcem Vás upozorniť, že už je možné požiadať o finančnú podporu De Minimis aj za december 2021.

Aktuálna žiadosť o finančnú pomoc za december 2021:

https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-statnej-pomoci-de-minimis-za-obdobie-od-1-9-2021-do-31-12-2021

Štatistické údaje nájdete tu:

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN2/cr3803mr/v_cr3803mr_00_00_00_sk

  • Počet prenocovaní za 12/2021 sa uvádza v porovnaní s 12/2019 za obec/mesto, v ktorom sídli TIC, údaje sa dajú filtrovať v horných záložkách databázy

(odvetvové štatistiky-cestovný ruch-návštevnosť UZ obce-domáci/zahraniční spolu)

 

III. etapa štátnej pomoci pre infocentrá ( referenčné obdobie 1.9.-31.12.2021)

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás po dlhšej prestávke opätovne informovali o spustení pokračovania III. etapy pomoci pre podniky v odvetví cestovného ruchu.

Cieľom pomoci je podpora podnikov a zariadení v odvetví cestovného ruchu formou poskytnutia finančných príspevkov určených na cielené prekrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky po prejavení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

Pomoc je určená na kompenzácie vzniknutých škôd žiadateľov, ako priamych následkov opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Pri vypĺňaní žiadosti sa nič nezmenilo, treba postupovať tak ako doteraz počas I., II. a III. etapy. Návod nájdete aj v našom staršom článku.                                                   

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022

  1. etapa bola za obdobie 1.4.2020 až 31.10.2020
  2. etapa je za obdobie 1.11.2020 až 31.3.2021 a obdobie ako v prvej etape (tí, čo nepožiadali)
  3. etapa je za obdobie 1.4.2021 až 31.5.2021, jej pokračovanie od 1.9.2021 až 31.12.2021.

III. etapa zostáva stále otvorená! Počet prenocovaní sa taktiež porovnáva s rovnakými mesiacmi roka 2019.

 

POZOR ZMENA! Údaje o počte prenocovaní je už MOŽNÉ vyhľadať si aj na webe Štatistického úradu, alebo si ich vyžiadať samostatne od obce/mesta

Keďže údaje o počte prenocovaní na stránke Štatistického úradu dočasne neboli dostupné, infocentrá si žiadali údaje o počte prenocovaní podľa jednotlivých mesiacov 2019/2021 od obce resp. mesta, v ktorom pôsobia. Je tu teda opäť možnosť vyhľadať si údaje za jednotlivé mesiace aj na tejto stránke Štatistického úradu, alebo si ich vyžiadať od mesta/obce.

Dáta za referenčné obdobie roku 2019 a nové kalendárne mesiace (podľa vypísanej výzvy) je potrebné čerpať z rovnakých zdrojov (teda buď z obce/mesta, alebo čisto zo Štatistického úradu). Nesmú sa používať zmiešané štatistiky od mesta a zároveň Štatistického úradu v jednej žiadosti! Podklady je potrebné následne archivovať pre prípad kontroly.

Žiadajú sa údaje o počte prenocovaní za mesto/obec.

 

Čerpáte údaje z obce/ mesta? Aké údaje použiť? Štvrťročné či mesačné?

Ak budú infocentru obcou, či mestom poskytnuté údaje iné ako mesačné, napr. za štvrťrok, polrok alebo rok, tieto údaje sa alikvotne rozdelia na jednotlivé mesiace a vo formulári sa uvedie údaj za príslušný mesiac, za ktorý požaduje o finančný príspevok.

Pokles počtu prenocovaní v danom mesiaci sa porovnáva s daným obdobím v roku 2019 (v žiadosti uvedené ako referenčné obdobie). Treba čerpať z rovnakých zdrojov.

Žiadosť o finančnú pomoc môžete podávať výlučne prostredníctvom e-schránok s použitím čítačky občianskeho preukazu.

Chcem požiadať o pomoc 

Prosím vždy si archivujte podklady (štatistiky), z ktorých ste čerpali údaje, pre prípad kontroly.

                                                             Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES      

Najnovšie články: