Počas leta sa predal takmer milión diaľničných známok. Väčšinu zakúpili zahraniční návštevníci

Počas leta sa predal takmer milión diaľničných známok. Väčšinu zakúpili zahraniční návštevníci

Zahraniční návštevníci si zakúpili viac ako 50 % objemu predaných diaľničných známok. Najviac sa ich predalo na českom hraničnom priechode

Národná diaľničná spoločnosť predala počas letných prázdnin takmer milión diaľničných známok (978 438 ks). Výber z predaja eDZ pritom dosiahol hodnotu 13 824 520 eur bez DPH. Celkovo sa za prvých osem mesiacov predalo spolu 2 706 888 kusov eDZ pri príjme 59 837 978 eur. Napriek tomu ide však o medziročný pokles 5 % . Ak by  sa údaje mali porovnávať s rokom 2019, výber by bol nižší o 13,5 %.

Zahraniční šoféri sa opäť vracajú na Slovensko, čomu sa tešíme aj v AiCES

Detailnejší pohľad na prázdninovú štruktúru predaja ukazuje, že v lete sa na Slovensko začali opäť vracať zahraniční vodiči, ktorí si zakúpili o 164 456 ks eDZ viac ako slovenskí (571 447 ks vs. 406 991 ks). Najväčšie zastúpenie mali motoristi z Čiech, Nemecka a Poľska. Vzhľadom na krátkodobý dovolenkový pobyt preferovali nákup najmä 10-dňovej známky.

Najviac eDZ sa predalo na českom hraničnom priechode, konkrétne na motoristami najviac využívanom informačno-predajnom mieste (IPM) NDS v Brodskom. NDS má zaradené svoje IPM aj pod našou asociáciou. IPM sa častokrát stávajú prvým miestom stretnutia zahraničných návštevníkov so Slovenskom. Táto spoločnosť je zároveň aj naším dlhoročným partnerom, čomu sa veľmi tešíme.

 10-dňové známky sa predávali najlepšie

Najpredávanejšou eDZ bola počas prázdnin 10-dňová známka (617 244 ks), nasledovaná 30-dňovou (212 269 ks), 365-dňovou (145 792 ks) a ročnou eDZ (3 133 ks). Za rok 2021 je najviac kupovanou známkou rovnako 10-dňová eDZ (1 246 349 ks). Po nej nasledujú 365-dňová (692 162 ks), ročná (387 938 ks) a 30-dňová eDZ (380 439 ks). Z hľadiska počtu predaných kusov priemerne každú druhú známku motoristi kupujú elektronicky cez web a mobilnú aplikáciu, 48 % známok sa predáva na obchodných miestach a 2 % cez mýtomaty.

Zdroj: NDS

                                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES                                                                                     

Najnovšie články: