lexikon.sk

Spoločnosť Astor Slovakia Welcome Service pôsobí v cestovnom ruchu 21 rokov. Jej zámerom je prinášať aktuálne informácie, prispieť k prezentácii krajiny a predstaviť ju ako cieľovú destináciu s výnimočnou prírodou, historickými pamiatkami, tradičnými regionálnymi a ľudovými tradíciami, folklórom, bohatú na liečivé pramene a minerálne vody, kulinárske špeciality, adrenalínové a športové zážitky, ale aj investície, moderné technológie a trendy v cestovnom ruchu.
Prostredníctvom informačného portálu o cestovnom ruchu www.lexikon.sk ponúka spoluprácu subjektom pôsobiacim v rezorte cestovného ruchu v rôznych obsahových balíčkoch.