Danube Compass

Revolučná elektronická informačná platforma pre migrantov na Slovensku – Danube Compass– spustil Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied od septembra 2018 v rámci projektu DRIM s finančnou podporou Programu ÉU Dunajská stratégia.

Podunajský kompas bude prehľadne prezentovať široko poňaté aktuálne informácie, o ktoré majú migranti a zamestnávatelia tradične veľký záujem, napr. z oblasti príchodu a pobytu, pracovného trhu, formy podnikania, vzdelávania, každodenného života, zdravotných služieb a výučby slovenčiny.

Moderná, atraktívna a dostupná stránka ponúka na jednom mieste informácie o zamestnaní, pobyte v krajine, vzdelávacom systéme a o zdravotnej starostlivosti. Cudzinci sa dozvedia napríklad aj to, na koho sa treba obrátiť v prípade diskriminácie na pracovisku či ako sa zapojiť do spoločenského života vo väčšinovej spoločnosti. Zamestnávatelia dostanú informáciu z prvej ruky o procesoch a formách zamestnania cudzincov.

Túto informačnú platformu možno nájsť už teraz na internetovej stránke http://sk.danubecompass.org/ .Informácie sú k dispozícii v slovenčine, angličtine, vietnamčine, srbčine a ukrajinčine na stránke Danube Compass.