Online stretnutie členov AiCES

Online stretnutie členov AiCES

Pozývame vás na prvé online stretnutie členov AiCES

Vážené kolegyne, kolegovia,

Zástupcovia AiCES sa dohodli na vytvorení online komunikačnej platformy pre výmenu skúsenosti, riešenie aktuálnej problematiky medzi AiCES a členmi cca 1x mesačne.

Prvé online stretnutie členov AiCES bude uskutočnené dňa 3.5.2022 o 13.0 hod cez platformu Google Meet. Budú tu prezentované najbližšie aktivity asociácie, zhodnotená štátna finančná podpora pre TIC v období krízy, riešenie aktuálnych problémov a výmena skúseností medzi TIC.

Pozvánka s linkom je vám zaslaná mailom.

Budeme radi ak sa pripojíte v čo najvyššom počte. Tešíme sa na Vás.

Bc. Jana Piatková

                                                        Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: