Novoročné online stretnutie členov AiCES

Novoročné online stretnutie členov AiCES

 Pozývame vás na januárové online stretnutie členov AiCES

Rok 2022 uplynul ako voda, počas ktorého sme zažili rôzne chvíle radosti, no bohužiaľ i smútku. Aj počas uplynulého roku sa nám v tíme AiCES podarilo presadiť pre našich členov viaceré novinky, ktoré ako dúfame, sa osvedčili.

Jednou z nich boli aj pravidelné online stretnutie s našimi členmi. Počas roka 2022 sa nám podarilo aj vďaka vám zorganizovať 5 online stretnutí, na ktorých sa prezentovali okrem iného aj príklady dobrej praxe. V krátkosti môžeme spomenúť informačné centrá zo Svidníka, Banskej Bystrice, Ružomberku či Liptovského Mikuláša, ktoré sa s vami podelili o ich novinky a produkty za čo im patrí veľká vďaka.

Aj podľa vašich ohlasov je online stretnutie členov výbornou príležitosťou na vymenenie si informácií, podelenie sa o príklady dobrej či zlej praxe, ale môžeme tu rozoberať aj závažnejšie témy. V tomto úsilí budeme aj naďalej pokračovať a vytvárať pre vás hodnotný obsah. 

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať na v poradí šieste online stretnutie TIC – členov AiCES, dňa 11.1.2023, streda o 13.00 hod.

Tak ako sme sa dohodli na stretnutí správnej a dozornej rady AiCES v Nitre a odkomunikovali sme si to s vami aj na VIII. Kolokviu AiCES, súčasťou programu online stretnutí AiCES bude vždy aj uvedenie príkladu dobrej či zlej praxe.

Tentokrát sa nám predstaví Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš so svojim produktom, Sprístupnenie sakrálnych pamiatok v meste- orgánové polhodinky a turistické prehliadky.

Program

1. Krátke zhrnutie roku 2022

2. Príklad dobrej praxe, Orgánové polhodinky a turistické prehliadky v sakrálnych pamiatkach v Liptovskom Mikuláši

3. Diskusia. Vaše návrhy a tipy.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím zašlite mi ich vopred.
V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými kolegami.

                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: