Novembrové online stretnutie členov AiCES

Novembrové online stretnutie členov AiCES

 Pozývame vás na novembrové online stretnutie členov AiCES

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať na v poradí štvrté online stretnutie TIC – členov AiCES, dňa 3.11.2022, štvrtok o 13.00 hod.

Tak ako sme sa dohodli na stretnutí správnej a dozornej rady AiCES v Nitre a odkomunikovali sme si to s vami aj na VIII. Kolokviu AiCES, súčasťou programu online stretnutí AiCES bude vždy aj uvedenie príkladu dobrej či zlej praxe.

Tentokrát sa nám predstaví Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš so svojim produktom, Sprístupnenie sakrálnych pamiatok v meste- orgánové polhodinky a turistické prehliadky.

Program

1. Kolokvium AiCES, krátka diskusia, výstupy
2. Príklad dobrej praxe, Orgánové polhodinky a turistické prehliadky v sakrálnych pamiatkach v Liptovskom Mikuláši
3. Diskusia. Vaše návrhy a tipy.

Do programu môžeme zaradiť aj ďalšie témy o ktorých prípadne potrebujete diskutovať. Takže pokiaľ máte nejaký námety, prosím, zašlite mi ich vopred.
V každom prípade je v rámci diskusie možné vymeniť si informácie či rady a skúsenosti so zúčastnenými  kolegami.

                                                          Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: