Nová unikátna 0 € bankovka AiCES s motívom mapy prichádza

Nová unikátna 0 € bankovka AiCES s motívom mapy prichádza

Prichádzame na trh s prvým Euro Souvenírom s motívom mapy, ako unikátnej siete infocentier po celom Slovensku

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) pôsobí vo sfére cestovného ruchu už viac ako 26 rokov a v súčasnosti zahŕňa 54 slovenských turistických informačných centier.

Infocentrá predstavujú dôležitý zdroj informácii pre všetkých potenciálnych návštevníkov, pričom často sa stávajú aj prvým kontaktným miestom zahraničných turistov so Slovenskom. Očakávajú sa od nich aktuálne a hlavne overené informácie, odporúčania na bezpečný pohyb po krajine a tipy na trávenie voľného času.

Novodobí cestovatelia si tvoria program sami, necestujú organizovane a práve pre nich predstavujú turistické informačné centrá neoceniteľnú službu pred a počas návštevy krajiny.

Poradenstvo, metodická pomoc, školenia či udržateľnosť v cestovnom ruchu sú pre nás kľúčové slová. Ako celok obsluhujeme stovky tisíc turistov ročne z celého sveta.

Po náročnom období, kedy cestovný ruch ustúpil do úzadia, prichádza Asociácia informačných centier Slovenska na trh s prvým Euro Souvenírom s motívom mapy, ako unikátnej siete infocentier po celom Slovensku.

Aj touto formou by chceli podporiť členské infocentrá a cestovných ruch na Slovensku. #snamisanestratite
Prvá 0 € bankovka AiCES s motívom mapy SR ako siete infocentier
Náklad: 15 000 ks (12 000 ks bežné vydanie, 3 000 ks Anniversary vydanie)
Cena: 3,- €
Termín predaja: v príprave
Miesta predaja: väčšina členských infocentier AICES

 

 Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                        Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES

 

Najnovšie články: