Národná diaľničná spoločnosť s mimoriadnym ocenením MOSTY 2018

Národná diaľničná spoločnosť s mimoriadnym ocenením MOSTY 2018

NDS s úctyhodným ocenením zo zahraničia

Náš hlavný partner, Národná diaľničná spoločnosť sa môže pochváliť výnimočným ocenením.

V uplynulých mesiacoch prebiehala úzka spolupráca medzi NDS a OZ Bez Bariér. Práve kvôli rozšíreniu debarierizačných opatrení na odpočívadlách, hraničných priechodoch a čerpacích staniciach sa NDS dostala do povedomia Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím v Českej republike (NRZP ČR).

Práve táto rada, združujúca spolky občanov so zdravotným postihnutím, udelila na 16. ročníku odovzdávania cien MOSTY 2018 v meste Třebíč  zvláštnu cenu práve Národnej diaľničnej spoločnosti.

Ak by sme mali konkretizovať ocenené opatrenie,  cena Mosty 2018 bola udelená za osadenie Eurokľúčov na toalety pre hendikepovaných ľudí. Okrem toho boli realizované aj ďalšie pomocné úkony pre osoby so zdravotným postihnutím.

Aj v nasledujúcom období sa NDS plánuje podieľať na ďalších debarierizačných opatreniach. Plány, ale aj zhrnutie všetkých opatrení, ktoré NDS vykonala, nájdete v článku Národnej diaľničnej spoločnosti:  NDS ZÍSKALA ZVLÁŠTNU CENU MOSTY 2018

Národnej diaľničnej spoločnosti úprimne gratulujeme a sme hrdí na to, že za nami stojí ako silný partner.

Cestujte bezpečnejšie aj vďaka mobilnej aplikácií